Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowe zamówienia na radary Leonardo

Lotnictwo cywilne, Przemysł lotniczy, 07 kwietnia 2021

Koncern Leonardo zawarł szereg umów z partnerami w Europie, dotyczących zakupu radarów meteorologicznych. Ich dostawcą będzie spółka zależna Leonardo Germany GmbH.

SKIRON3D, będący najnowocześniejszym systemem lidarowym, może mierzyć siłę wiatru i wykrywać niebezpieczne zjawiska pogodowe / Zdjęcie: Leonardo

Polska wybrała spółkę Leonardo Germany GmbH na dostawcę 10 magnetronowych radarów pogodowych pracujących w paśmie C w ramach modernizacji swojej sieci radarów meteorologicznych.

Météo France, francuska krajowa służba meteorologiczna, złożyła zamówienia na magnetronowy radar pogodowy pracujący w paśmie S dla swojego zamorskiego departamentu Reunión. MET Norway, norweska służba meteorologiczna, także zamówiła magnetronowy radar pogodowy pracujący w paśmie C.

Kolejny kontrakt podpisany z klientem na Bliskim Wschodzie dotyczy dostawy pięciu mobilnych systemów radarów pogodowych pracujących w paśmie X.

Ponadto Leonardo zdobył ważny kontrakt na styku meteorologii i lotnictwa w ramach programu badawczego SESAR JU (Single European Sky ATM Research Joint Undertaking /  Wspólne Przedsięwzięcie w zakresie Zarządzania Ruchem Lotniczym w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej).

Spółka i jej partnerzy pozyskali wszystkie cztery projekty WAVE 3 w ramach programu badań i innowacyjności SESAR 2020 finansowanego z budżetu Unii Europejskiej Horizon 2020. Meteorologia stanowi kluczowy pakiet prac w ramach WAVE 3, dzięki czemu opracowana zostanie koncepcja działania bezzałogowych usług kosmicznych oraz wymiany informacji z systemami zarządzania ruchem lotniczym. W ramach projektu opracowane zostaną odpowiednio dostosowane usługi meteorologiczne dla działań dronów. Projekt będzie działał do 2022.

Leonardo Germany GmbH wprowadziła nowy produkt, SKIRON3D, będący najnowocześniejszym systemem lidarowym, który może mierzyć siłę wiatru i wykrywać niebezpieczne zjawiska pogodowe takie jak uskok wiatru, porywy wiatru, turbulencje i prądy zstępujące o dużej sile. Współpracując z radarem pogodowym METEOR 60DX i LLWAS SKIRON3D umożliwia trójwymiarowe wykrywanie w każdym warunkach pogodowych niebezpiecznych zjawisk, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla ruchu lotniczego.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.