Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

ORP Błyskawica z nowym mecenatem

Historia, Marynarka wojenna, 27 maja 2021

W dniu Święta Marynarki Wojennej RP – 27 czerwca 2021 w Gdyni, na pokładzie okrętu-muzeum ORP Błyskawica, córki matki chrzestnej okrętu – hrabiny Cecylii Raczyńskiej i Edwarda Raczyńskiego – ambasadora RP w W. Brytanii – panie Viridianna Rey i Katarzyna Raczyńska obejmą zachowany zabytkowy polski niszczyciel swoim honorowym mecenatem rodzinnym.

1 października 1936 – wodowanie ORP Błyskawica w Cowes, w tle widoczny jest budowany wcześniej Grom. Został zwodowany 20 lipca 1936, a zatonął 4 maja pod Narwikiem – celnie zbombardowany przez hitlerowski bombowiec He 111  z KG 100 dowodzony przez kapitana Gerda Korthalsa. Zginęło 59 polskich marynarzy

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, a partnerami są m.in. oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu prezentujący Pałac Raczyńskich w Rogalinie i Fundację im. Raczyńskich.

ORP Błyskawica wchodzi do Gdyni w 1937

Przed 85 laty – 1 października 1936 w stoczni J. Samuel White & Co Ltd. w Cowes, nazwę zamówionemu w W. Brytanii drugiemu polskiemu niszczycielowi (pierwszym był ORP Grom) – Błyskawica nadała hrabina Cecylia Raczyńska, żona Edwarda, ambasadora RP w Londynie. Edward Bernard hr. Raczyński (1891 – 1993) był wybitnym dyplomatą i politykiem. W listopadzie 1939 podpisał polsko-brytyjską umowę morską, regulującą zasady wojennej współpracy polskiej Marynarki Wojennej z Royal Navy. W latach 1941-1945 kierował Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. W grudniu 1942 przedstawił aliantom, w oparciu o dokumenty przywiezione przez Jana Karskiego, szczegółowy raport o niemieckim ludobójstwie, nazywany później Notą Raczyńskiego. W 1943 zredagował oświadczenie rządu o zbrodni katyńskiej oraz wysłał prośbę do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o jej wyjaśnienie. Był niekwestionowanym autorytetem w środowisku polskiej emigracji – w latach 1979-1986 pełnił urząd Prezydenta RP na uchodźstwie. Był założycielem i wieloletnim prezesem Instytutu Polskiego im. gen. W. Sikorskiego w Londynie. W 1991 przekazał, warty wówczas miliardy złotych, majątek w Rogalinie narodowi polskiemu, tworząc Fundację im. Raczyńskich działającą przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Zmarł w 1993 w Londynie. Został pochowany w krypcie rodowej w Rogalinie pod Poznaniem.

Hrabina Cecylia Raczyńska – matka chrzestna ORP Błyskawica podczas ceremonii chrztu okrętu w Cowes

Viridianna Rey z domu Raczyńska (ur. 1935) mieszka z mężem – Xawerym Reyem we Francji. Do Polski stara się przyjeżdżać regularnie. W 2015 uczestniczyła w uroczystym otwarciu zmodernizowanego Muzeum Pałacu w Rogalinie. Jest członkiem Rady Nadzorczej Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Katarzyna Raczyńska (ur. 1939) – najmłodsza córka hrabiostwa Raczyńskich mieszka w W. Brytanii. Jest członkiem Zarządu Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Ambasador RP w W. Brytanii hrabia Raczyński z żoną Cecylią / Zdjęcia: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.