Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Liwiec dostarczony artylerzystom

Przemysł zbrojeniowy, 02 października 2009

Pierwszy z trzech dotychczas zamówionych nowych radarów artyleryjskich RZRA-201 Liwiec (oznaczanych przez producenta, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji jako WLR-100) został 29 września 2009 formalnie przekazany do eksploatacji w 1. Brygadzie Artylerii w Węgorzewie.

Pierwszy seryjny (powstały na bazie prototypu) radar RZRA-201 Liwiec podczas ostatnich testów w PIT. Liwiec składa się z 3 głównych podsystemów: głowicy radiolokacyjnej, podsystemu przetwarzania danych i sterowania funkcjami radaru wraz z przelicznikiem balistycznym oraz stanowisk operatorskich i łączności. W skład urządzenia wchodzą również układy zasilania, nawigacji, diagnostyki i synchronizacji oraz urządzenia pomocnicze. Wersja seryjna Liwca jest osadzona na podwoziu Jelcz 662 z 4-osobową kabiną opancerzoną (Level 1 STANAG 4569), w której zamontowano systemy łączności i namiastkę systemu zarządzania polem walki z mapą cyfrową współpracującą z urządzeniem nawigacyjnym TALIN 5000. Jelcz jest wyposażony z centralny system sterowania ciśnieniem w oponach, opony wyposażone są we wkładki balistyczne / Zdjęcie: Grzegorz Hołdanowicz

Dwa pozostałe radary są praktycznie gotowe (miały być zgodnie z umową z 2007 przekazane do połowy września) i trafią do służby w ciągu kilkunastu tygodni - opóźnienie jest wynikiem uzgodnień związanych z sytuacją budżetu MON w 2009. Dostawa w ramach wdrożenia pracy Liwiec realizowana jest na podstawie umowy z Departamentem Polityki Zbrojeniowej z czerwca 2007. Wartość umowy ustalono wówczas na 44 mln zł.

Wedle oryginalnych założeń, Wojska Rakietowe i Artyleria Wojsk Lądowych miały do 2025 otrzymać nawet 25 radarów Liwiec (do 2018 - 19 szt.), jednak niedawne decyzje prowadzące do zmiany struktury artylerii WL i tworzenia w oparciu o obecnie istniejące brygady i pułki docelowo 3 pułków artylerii liczba radarów Liwiec zostanie najprawdopodobniej zredukowana do 10, po 3 dla pułków artylerii oraz jeden dla toruńskiego Centrum.

Liwiec obsługiwany jest przez załogę złożoną z 3 osób. Aparatura zabudowana jest w trzech kabinach modułach. Są one wraz z agregatem prądotwórczym zainstalowane na standardowej platformie kontenerowej. Platforma Liwca (o masie 7 ton) może bez przeszkód być transportowana powietrznym, morskim lub lądowym środkiem transportu, przystosowanym do przewozu platform kontenerowych. Modułowa konstrukcja sprzyja jego instalacji na wskazanych przez użytkownika podwoziach.

W trakcie rozwoju systemu (praca badawczo-rozwojowa realizowana była w latach 2003-2006 z dofinansowaniem z MON i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - łącznie ok. 37 mln zł plus środki własne PIT) w oparciu o osiągnięcia uzyskane w trakcie rozwoju unikalnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu TRC-20 Brda. Osiągnięto m.in. zasięg wykrywania ponad 40 km (do 80 km), niewielką - rzędu pojedynczych km - strefę martwą, pracę z kątem pokrycia 90o w azymucie (łącznie do 270o, przy uwzględnieniu obrotu podstawy) i od 0o do 20o w elewacji. Uzyskano zdolność wykrywania obiektów o średniej skutecznej powierzchni odbicia od 0,001 m2, co w praktyce odpowiada zdolności wykrycia pocisku wystrzelonego z ZU-23-2 (kal. 23 mm) w odległości kilku km. Towarzyszyła temu wysoka dokładność oszacowania mierzonych współrzędnych, dokładność oszacowania współrzędnych położenia SOAP i punktu upadku pocisku (PUP) rzędu kilkudziesięciu metrów (funkcja odległości). Osiągnięto częstość odnawiania informacji o obiektach poniżej 0,5 s dla przeszukiwania oraz 0,1÷0,5 s przy aktywnym śledzeniu.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.