Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

IU wskazał dostawcę zestawów do transportu czołgów

Wojska lądowe, 04 sierpnia 2021

Inspektorat Uzbrojenia MON wskazał najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na dostawę zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego. O zwycięstwo w postępowaniu brało udział dwóch oferentów.

Po zawarciu stosownej umowy dostawy zestawów do transportu czołgów mają zostać zrealizowane do 30 października 2026 / Zdjęcie: Inspektorat Wsparcia SZ

Postępowanie dotyczyło dostawy 31 zestawów (ciągnik + naczepa niskopodwoziowa) do transportu czołgów w ramach zamówienia podstawowego i kolejnych 78 zestawów w ramach opcji. Naczepy mają się charakteryzować nośnością co najmniej 60 t. Zestaw ma umożliwiać brodzenie przez przeszkody wodne o głębokości co najmniej 750 mm. Wymagany jest napęd na wszystkie koła jezdne. Koła powinny mieć wkładki zapewniające możliwość jazdy po przebiciu opony. Kabina ciągnika ma mieć co najmniej dwa miejsca siedzące i właz dachowy.

Wśród kryteriów oceny złożonych ofert znalazła się cena o wadze 75, gwarancja o wadze 15 i właściwości funkcjonalne w wadze 10. Na potrzeby postępowania w ramach zamówienia podstawowego IU przeznaczył 137,44 mln zł.

Zwycięską ofertę złożyło konsorcjum Dobrowolski wraz z Autobox Innovations oraz Top Gun Anna Goryca. Oferta konsorcjum otrzymała maksymalną ocenę oferty w wysokości 100 pkt. W przypadku ceny uzyskała 75 pkt, w przypadku gwarancji 15 pkt, zaś w przypadku właściwości funkcjonalnych 10 pkt. Wartość zamówienia podstawowego wyceniona została na 115,89 mln zł, zaś opcjonalnego na 271,59 mln zł. Na wszystkie elementy zestawów konsorcjum zadeklarowało udzielenie gwarancji na okres 96 miesięcy.

Niżej oceniona została oferta Jelcza, która uzyskała łącznie 73,33 pkt. W przypadku ceny było to 55,83 pkt, gwarancji 7,5 pkt, zaś właściwości funkcjonalnych 10 pkt. Wartość zamówienia podstawowego wyceniono na 154,68 mln zł. Z kolei zamówienie opcjonalne wyceniono na 365,86 mln zł. Oferent zadeklarował udzielenie gwarancji na wszystkie wymienione elementy zestawów na okres 48 miesięcy.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.