Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Koniec offsetu w Polsce

Strategia i polityka, Przemysł zbrojeniowy, 07 października 2009

Wczoraj Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisaniu przez Lecha Kaczyńskiego ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Jej zapisy dopuszczają zakupy sprzętu bez wymaganego offsetu.

Zapisy nowelizacji są bardzo krótkie. Sprowadzają się do zmian w dwóch artykułach. Pierwszy passus mówi o możliwości wyłączenia z obowiązku offsetowego transakcji, które zapewniają dostawy uzbrojenia, sprzętu wojskowego, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania i wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej kierowanych do działań poza granicami państwa lub wykonujących takie działania.

Ma to pomóc w szybkim realizowaniu zamówień dla kontyngentu w Afganistanie. Do tej pory można było skrócić procedury, w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, jednak nadal istniał obowiązek przedstawienia dodatkowej umowy kompensacyjnej, jeżeli wartość kontraktu przekraczała równowartość 5 mln Euro.

Druga zmiana pozwoli na ograniczenie procesu zakupu i jego autoryzacji wyłącznie do MON. Do tej pory zgodę musiał wydawać również rząd. Obecnie rola rady ministrów sprowadzi się jedynie do zaakceptowania informacji szefa resortu obrony. Ustawa stanowi bowiem, że Minister Obrony Narodowej przedkłada Sejmowi i Radzie Ministrów, do dnia 31 marca każdego roku, roczne sprawozdanie dotyczące ilości, wartości oraz przeznaczenia dostaw zrealizowanych w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4.

Zapisy wejdą w życie w momencie opublikowania w Dzienniku Ustaw.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.