Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Testy białoruskich radarów

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, 14 września 2021

Podczas trwających ćwiczeń Zapad-2021 testowane były trzy stacje radiolokacyjne opracowane przez białoruski przemysł. Próby były prowadzone na terenie Federacji Rosyjskiej na poligonie Aszałuk w obwodzie astrachańskim.

 Radar Wostok-3D

Ćwiczenie z użyciem radarów odbywało się na szczeblu operacyjno-taktycznym. Uczestniczył w nim komponent wydzielony z Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Sił Zbrojnych Republiki Białorusi. Poza próbami radarów ćwiczenie obejmowało strzelanie poligonowe.

Testowano trzy stacje. Pierwszą z nich był mobilny trójwspółrzędny, dwupasmowy kompleks radarowy Wostok-3D. Drugą był mobilny kompleks radarowy z anteną pierścieniową do wykrywania obiektów na niskim pułapie Rosa-RB-M. Ostatnim testowanym rozwiązaniem był radar Rodnik przeznaczony do wykrywania celów powietrznych o niskiej SPO. W czasie prób wszystkie trzy zestawy pracowały w ramach jednego kompleksu. Dane ze stacji spływały do głównego centrum kontroli.

Stacja Rosa-RB-M / Zdjęcia: Państwowy urząd ds. przemysłu zbrojeniowego Republiki Białorusi

Zastosowanie trzech radarów o różnych charakterystykach ułatwiało wykrywanie i śledzenie różnego typu celów w szerokim zakresie odległości i wysokości. W ten sposób utworzono wielowarstwowy system monitorowania sytuacji w przestrzeni powietrznej skutecznie wykrywający załogowe i bezzałogowe statki powietrzne, jak również pociski manewrujące.

Wspomniane radary Rosa są już używane przez białoruskie siły zbrojne. W obecnym kwartale odebrano kolejny kompleks tej rodziny. Rosa może wykrywać cele w promieniu 360º w odległości 0,3-120 km. Cele są wykrywane w zakresie wysokości od poziomu ziemi do 3 km. Możliwe jest śledzenie do 50 obiektów jednocześnie. Radary Rosa mogą działać autonomiczne lub w ramach większego ugrupowania.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.