Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Modernizacja DOL Wielbark

Lotnictwo wojskowe, 15 września 2021

Wprawdzie liczący nieco ponad 12,5 km odcinek wojewódzkiej nr 604 był budowany na starym fragmencie drogi, ale konstrukcję drogi i skrzyżowania poddano gruntownej przebudowie. Dodatkowym wyzwaniem była konieczność prowadzenia robót w obszarach chroniących przyrodę. Inwestycja graniczy z Puszczą Napiwodzko-Ramucką, która jest ostoją ptaków na skalę europejską (stąd objęcie jej części obszarem Natura 2000). Puszcza, będąca pozostałością po ogromnych obszarach średniowiecznych lasów (nazywanych wówczas Puszczą Galindzką), jest również objęta Obszarem Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.

Zmodernizowana nawierzchnia DOL Wielbark / Zdjęcie: Lafarge

Z uwagi na kolizję z nową trasą konieczna była likwidacja bezwyznaniowego cmentarza wojskowego z okresu I wojny światowej we wsi Ruskowo. Na cmentarzu znajdowały się pojedyncze mogiły żołnierzy armii niemieckiej, a także mogiły zbiorowe żołnierzy rosyjskich poległych w 1914. Szczątki pochowanych tam żołnierzy przeniesiono na cmentarz w Uścianku, na którym znajdują się podobne groby żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej poległych w walkach 30 sierpnia 1914.

Poza koniecznością przeniesienia cmentarza, a także likwidacją kolizji z nieczynną już linią kolejową nr 225 przecinającą drogę w dwóch miejscach, na wykonawcę czekało jeszcze jedno niestandardowe zadanie. Na odcinku 3,24 km, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 604 znajdował się Drogowy Odcinek Lotniskowy Wielbark.

DOL Wielbark powstał w czasach Układu Warszawskiego i stanowił część jego infrastruktury obronnej. Zgodnie z wytycznymi inwestora należało go zachować. Prosty odcinek drogi o szerokości 4 pasów służy jako lotnisko rezerwowe dla samolotów wojskowych, a w sytuacjach awaryjnych mogą na nim lądować również cywilne statki powietrzne.

Prace na odcinku drogi wojewódzkiej nr 604 łączącej Nidzicę z Wielbarkiem rozpoczęto w kwietniu 2020 i obecnie znajdują się one w fazie finalnej. Zakończenie całej inwestycji jest planowane we wrześniu br.

Na podstawie informacji Lafarge


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.