Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Deklaracja mocarstw atomowych

Strategia i polityka, Broń nuklearna, 03 stycznia 2022

Chiny, Francja, Rosja, USA i Wielka Brytania opublikowały dziś, 3 stycznia 2022 deklarację w sprawie zapobiegania wojnie nuklearnej i wyścigowi zbrojeń. Wspólne oświadczenie przywódców tych pięciu państw zostało opublikowane na stronach internetowych, w pierwszej kolejności przez Kreml, który był jego inicjatorem. Z oświadczenia wynika iż liderzy mocarstw atomowych uważają, że uniknięcie wojny między państwami posiadającymi broń nuklearną i ograniczenie strategicznego ryzyka jest ich najważniejszą odpowiedzialnością.

Ilustracja: Wikipedia

Oto tekst oświadczenia:

 

Chińska Republika Ludowa, Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stany Zjednoczone Ameryki i Republika Francuska uważają, że ich głównym obowiązkiem jest unikanie wojny między państwami dysponującymi bronią jądrową i ograniczanie ryzyka strategicznego. Oświadczamy, że w wojnie nuklearnej nie może być zwycięzców i nigdy nie powinno się do niej dopuścić. Ponieważ użycie broni jądrowej miałoby daleko idące konsekwencje, potwierdzamy również, że broń jądrowa – dopóki istnieje – musi służyć celom obronnym, odstraszać agresję i zapobiegać wojnie. Uważamy, że należy zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się takiej broni.

Potwierdzamy znaczenie przeciwdziałania zagrożeniom nuklearnym i podkreślamy znaczenie utrzymania i przestrzegania naszych dwustronnych i wielostronnych umów i zobowiązań w zakresie nieproliferacji, rozbrojenia i kontroli zbrojeń. Pozostajemy zaangażowani w nasze zobowiązania wynikające z Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT), w tym zobowiązanie wynikające z artykułu VI, do wynegocjowania w dobrej wierze skutecznych środków mających na celu zakończenie wyścigu zbrojeń jądrowych w najbliższej przyszłości i rozbrojenia jądrowego, a także całkowitym rozbrojeniu pod ścisłą i skuteczną kontrolą międzynarodową.

Każdy z nas zamierza utrzymać i dalej wzmacniać nasze krajowe środki zapobiegające nieuprawnionemu lub niezamierzonemu użyciu broni jądrowej. Ponownie podkreślamy znaczenie naszych wcześniejszych oświadczeń o braku celów i potwierdzamy, że nasza broń jądrowa nie jest wycelowana w siebie nawzajem, ani w żadne inne państwo.

Podkreślamy nasze zaangażowanie we współpracę ze wszystkimi narodami w celu stworzenia środowiska bezpieczeństwa bardziej sprzyjającego postępowi w zakresie rozbrojenia, z ostatecznym celem zbudowania świata wolnego od broni jądrowej bez narażania czyjegokolwiek bezpieczeństwa. Zamierzamy nadal dążyć do dwustronnego i wielostronnego podejścia dyplomatycznego, aby uniknąć konfrontacji wojskowej, zwiększyć stabilność i przewidywalność, wzmocnić wzajemne zrozumienie i zaufanie oraz zapobiec wyścigowi zbrojeń, który nie przynosi nikomu korzyści i staje się zagrożeniem dla wszystkich. Jesteśmy zdeterminowani, aby zaangażować się w konstruktywny dialog oparty na wzajemnym szacunku i uznawaniu interesów i obaw każdego z nas w zakresie bezpieczeństwa.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.