Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Najbliższe plany Kremla

Strategia i polityka, Ćwiczenia, 19 stycznia 2022

Niedawno odbyła się odprawa wiceministra obrony Federacji Rosyjskiej gen. broni Aleksadra Fomina w sprawie sprawdzenia sił reagowania Państwa Związkowego Rosji i Białorusi na terenie Białorusi. Poinformował on o planach i decyzjach związanych z działalnością sił zbrojnych w najbliższych tygodniach.

Punktem kulminacyjnym zaangażowania militarnego FR na Białorusi w najbliższych tygodniach będzie ćwiczenie Odwaga Unii 2022 / Zdjęcie: MO FR

Prezydenci obu państw zdecydowali o przeprowadzeniu niezaplanowanej kontroli wojsk w celu oceny ich gotowości do zapewniania bezpieczeństwa militarnego. W ramach kontroli mają zostać przećwiczone różne warianty działań ukierunkowane na neutralizację zagrożeń i sytuacji na granicach Państwa Związkowego.

Rosjanie informują, że obecne siły Regionalnego Zgrupowania Wojsk Państwa Związkowego mogą być niewystarczające do zapewniania bezpieczeństwa, co może wymuszać zaangażowanie całego potencjału wojskowego. Oznacza to, że część sił Wschodniego Okrętu Wojskowego biorąca udział w sprawdzianie gotowości została skierowana do działań na terytorium Białorusi. Ma to pozwolić na wzmocnienie potencjału na najbardziej zagrożonych kierunkach.

Kontrola gotowości jednostek ma być przeprowadzona w dwóch etapach poprzedzonych przegrupowaniem. W czasie przemieszczania jednostek ocenione zostaną możliwości infrastruktury transportowej. Pierwszy etap sprawdzenia gotowości wojsk potrwa do 9 lutego i obejmie:

- przerzuty wojsk i szybkie tworzenie zgrupowań wojsk na zagrożonych kierunkach,

- organizację obrony i ochrony ważnych obiektów państwowych i wojskowych.

- ochronę granic państwowych w przestrzeni powietrznej w ramach Zintegrowanego Regionalnego Systemu Obrony Powietrznej Białorusi i Rosji.

- sprawdzenie gotowości i zdolności obrony powietrznej, w tym wspólnego centrum szkoleniowego, w osłonie ważnych obiektów na terenie Białorusi.

W ramach tego etapu na terenie Białorusi rozmieszczonych zostanie 12 samolotów Su-35, 2 dywizjony systemów obrony powietrznej S-400 i Pancir-S. Zorganizowane zostaną także ćwiczenia poligonowe obejmujące strzelania i inne przedsięwzięcia ukierunkowane na prowadzeni obrony i zwalczanie nielegalnych grup zbrojnych.

Drugi etap kontroli gotowości wojsk będzie realizowany w dniach 10-20 lutego. Jego głównym elementem będzie wspólne ćwiczenie Odwaga Unii 2022, którego głównym motywem ma być ćwiczenie tłumienia i odpierania zewnętrznej agresji przez siły Państwa Związkowego. Ćwiczone ma być także zwalczanie terroryzmu i ochrona interesów Państwa Związkowego.

Manewry mają się odbywać na poligonach Domanowskim, Gożskim, Obóz-Lesnowskim, Brzeskim i Osipowicze, a także innych obszarach Białorusi. W operacjach lotniczych wykorzystane zostaną lotniska w Baranowiczach, Łunińcu, Lidzie i Moczuliszczach. Ponadto w ramach ćwiczeń planowane jest wzmocnienie granicy państwowej. Zdaniem Rosjan ma to zapobiec przenikaniu uzbrojonych grup, blokowaniu przerzutu broni i neutralizacji formacji zbrojnych oraz grup dywersyjnych i rozpoznawczych przeciwnika.

Według oficjalnego komunikatu liczebność ćwiczących wojsk i sprzętu wojskowego mieszczą się w limitach określonych w Dokumencie Wiedeńskim z 2011.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.