Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

AU zakupi cysterny

Transakcje, Logistyka, 19 stycznia 2022

Agencja Uzbrojenia MON ogłosiła dwa ogłoszenia o zamówieniu dotyczące dostaw cystern dystrybutorów paliwowych CND-27 o pojemności 27 m³ i CD-10 o pojemności 10 m³ na podwoziu samochodowym. Wartość każdego z potencjalnych zamówień przekroczy kwotę 431 tys euro (1,95 mln zł).

O wyborze zwycięskich ofert w postępowaniu na cysterny dystrybutorów paliwowych zadecyduje czynnik ekonomiczny / Zdjęcie: Celtech

Przedmiotem pierwszego postępowania jest dostawa 29 CND-27 w ramach zamówienia podstawowego i 40 w ramach opcji. Cysterny posłużą do transportu po drogach twardych paliw klasy 3 zaliczanych do II i III grupy pakowania. Dotyczy to benzyn (UN 1203), paliwa do silników diesla (UN 1202), paliwa lotniczego do silników turbinowych (UN 1863). Mają też służyć do tankowania sprzętu wojskowego odmierzonymi, oczyszczonymi i odwodnionymi paliwami. Cysterny muszą być wykonane w oparciu o dokumentację techniczną będącą własnością Skarbu Państwa. Okres realizacji zamówienia ma wynieść 50 miesięcy.

Drugie postępowanie dotyczy dostawy 49 CD-10 w ramach zamówienia podstawowego i 150 w ramach opcji. Cysterny na podwoziu samochodowym mają być przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i gruntowych. Mają być przystosowane do transportu tych samych typów paliw co CND-37, mają mieć takie same możliwości tankowania sprzętu wojskowego i być wykonane w oparciu o dokumentację techniczną będącą własnością Skarbu Państwa. Okres realizacji zamówienia wyniesie 38 miesięcy.

Termin składania obydwu ofert mija 16 lutego br.W obu przypadkach wybrane zostaną oferty najkorzystniejsze ekonomicznie.

 


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.