Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Błękitne Skrzydła na Balu Lotników

Imprezy branżowe, Ludzie, Lotnictwo wojskowe, Lotnictwo cywilne, 15 lutego 2022

Organizatorzy 26. Balu Lotników i Polskiej Obronności zdecydowali, że w czasie Balu – poza nagrodami dla najlepszych lotników sportowych i wojskowych – zostaną wręczone wyróżnienia honorowe Błękitne Skrzydła za lata 2020 i 2021. Wyróżnienia te nie mogły zostać wręczone w zwykłych terminach ze względu na ograniczenia prawne związane z tzw. pandemią. Organizatorzy zapewnią laureatom wsparcie logistyczne, w tym noclegi.

Przypominamy listy laureatów Błękitnych Skrzydeł w latach 2020 i 2021. Wszyscy oni lub ich przedstawiciele otrzymali już stosowne zaproszenia.

 

Laureaci BŁĘKITNYCH SKRZYDEŁ 2020:

Wyróżnienie zespołowe

- Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim – za kultywowanie tradycji lotniczych i pamięci o Czesławie Tańskim, byłym mieszkańcu Janowa Podlaskiego, uważanego za ojca polskiego szybownictwa.

- Muzeum Lotnictwa Sił Powietrznych w Dęblinie – tworzone w celu gromadzenia statków powietrznych i sprzętu lotniczego, będących wcześniej w wyposażeniu jednostek wojskowych. Eksponaty Muzeum odzwierciedlają historię polskiego lotnictwa wojskowego i osiągnięcia jego pilotów.

- Klub Pilotów Doświadczalnych – stowarzyszenie o 30-letniej tradycji, integrujące pilotów i skoczków doświadczalnych oraz inżynierów prób w locie wywodzących się zarówno ze środowiska cywilnego, jak i wojskowego. Dba o prestiż zawodu pilota i utrwalanie pamięci o wybitnych ludziach lotnictwa.

 

Wyróżnienia indywidualne (w kolejności alfabetycznej)

- mjr instr. pil. rez. Sławomir Hetman – od 1975 związany z lotnictwem. Pilot instruktor, a także pilot lotów próbnych. Jedyny w Polsce pilot, który ma uprawnienia do wykonywania lotów na Lim-2. Zaangażowany w odbudowę repliki PWS-26.

- pil. instr. Herbert Majnusz – od dzieciństwa aktywny miłośnik lotnictwa. Jako instruktor zaangażowany w szkolenie młodzieży. Członek komisji egzaminacyjnej PLKE z wszystkimi uprawnieniami. Na 40 typach samolotów wylatał 16 120 h.

- pil. Jerzy Kwieciński – od 1950 związany z lotnictwem. Mechanik samolotowy, instruktor szybowcowy i samolotowy I klasy. Członek PLKE. Przez 24 lata latał w agrolotnictwie. Aktywnie uczestniczył w reaktywowaniu lotniska w Kętrzynie.

- gen. bryg. pil. Krzysztof Walczak – szef Zarządu Wojsk Lotniczych, zastępca Inspektora Sił Powietrznych, pilot klasy mistrzowskiej o prawie 40-letnim doświadczeniu i nalocie 2300 h na różnych typach samolotów. Wdrażał nową taktykę NATO w latach 1998-2002 w 7. elt w Powidzu, a jako dowódca OSL w Dęblinie rozpoczął implementacje samolotu AJT.

- kmdr. pil. Jarosław Czerwonko – dowódca Brygady Lotnictwa MW z 40-letnim doświadczeniem w lotnictwie morskim. Pilot klasy mistrzowskiej i pilot doświadczalny o ogólnym nalocie 3100 h na samolotach i śmigłowcach. Odpowiedzialny za nadzór i wdrożenie do eksploatacji w jednostkach brygady nowych typów torped ZOP.

- Andrzej Mochoń – prezes Zarządu Targów Kielce, współtwórca Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego oraz Targów Lotniczych Aviation Expo. Menedżer aktywnie wspierający Muzeum Lotnictwa Sił Powietrznych w Dęblinie i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

- kpr. pil. Bolesław J. Fujarczuk – ur. 28 sierpnia 1924, w 1940 wywieziony na Sybir. Po 2 latach przedostał się do Anglii, gdzie trafił do Polskich Sił Powietrznych. Od 1951 aktywny członek Skrzydła 430 Warszawa Stowarzyszenia Lotników Polskich w Toronto. Wspiera finansowo ważne rocznice, obecnie zaangażowany w budowę pomnika polskich lotników walczących w II wojnie światowej w Wielkiej Brytanii.

- Józef Jacek Figwer – znany w środowisku lotniczym jako JACEK. W lipcu 1945 ukończył kurs szybowcowy na Żarze. W 1948 zdobył Srebrną Odznakę Szybowcową. Brał udział w wielu pokazach lotniczych. Jako pilot i działacz poświęcił lotnictwu 76 lat swojego życia.

- gen. bryg. pil. dr Mirosław Jemielniak – absolwent WOSL w Dęblinie z 1987. W latach 1992-2007 związany z Krakowem, z 13. Pułkiem Lotnictwa Transportowego. Od 2017 do 2019 pełnił obowiązki Inspektora Sił Powietrznych. W powietrzu na wszystkich statkach powietrznych spędził około 4000 godzin. Licencjonowany pilot cywilny z uprawnieniami instruktora szkolenia praktycznego.

- Tadeusz Królikiewicz – absolwent Oddziału Lotniczego Wydziału Komunikacji AGH w Krakowie w 1951, w specjalności płatowce. Długoletni przewodniczący Rady Programowej miesięcznika Technika Lotnicza. Autor wielu książek lotniczych, m.in.: Nowoczesny samolot wojskowy, Współczesne samoloty wojskowe, Polski samolot i barwa. W 2020 ukazały się jego wspomnienia Cienie skrzydeł.

 

Laureaci BŁĘKITNYCH SKRZYDEŁ 2021

Wyróżnienia indywidualne (w kolejności alfabetycznej):

kmdr por. Mieczysław Bednarz – pilot i instruktor lotniczy, na samolotach TS-11, SB LiM-2, M28 i innych wylatał ponad 4 tys. godzin, zasłużony w wychowaniu kilku pokoleń lotników morskich, uczestnik PKW SOPHIA i IRINI,

Andrzej Binkowski – związany z lotnictwem od 1968, od 1976 czynny uczestnik powstawania jego nowej dziedziny – lotniarstwa, instruktor lotniowy i paralotniowy,

Andrzej R. Dąbrowa – ostatni żyjący członek Skrzydła Pacyfik, podczas II w.św. mechanik lotniczy w PSP, autor obszernej historii Enigmy, niedawno obchodził 93. urodziny!

Tomasz Kajkowski – były żołnierz 1. PSK z Lublińca, twórca Muzeum 303 im. ppłk. pil. Jana Zumbacha w Napoleonie poświęconego w szczególności polskim pilotom z okresu Bitwy o Anglię,

mł. insp. pil. Marcin Marcinkowski – pilot instruktor Lotnictwa Policji na śmigłowcach Mi-8, Bell 412 i W-3, uczestnik PKW w Iraku, w 2010 walczył z powodzią, wylatał ponad 2200 godzin,

Franciszek Porwik – w 1938 zbudował pierwszy model szybowca, wychowawca kilku pokoleń wybitnych modelarzy, obecnie najstarszy w Polsce czynny modelarz lotniczy, 1 października skończy 99 lat!

ppłk pil. Zbigniew Rosół – pilot samolotów transportowych, wielokrotny wykonawca lotów w ramach Akcji Serce na rzecz polskiej transplantologii, uczestnik wielu PKW, w tym w Iraku i Afganistanie,

Jacek Samojłowicz – scenarzysta i producent filmowy, w ostatnich latach zrealizował znakomity film fabularny Dywizjon 303. Historia prawdziwa,

insp. pil. Robert Sitek – pilot instruktor Lotnictwa Policji na śmigłowcach Mi-8, Bell 412 i S-70i, nadający kierunek jego modernizacji, wylatał w lotnictwie państwowym ponad 2200 godzin,

Zenon Wajda – pilot instruktor szybowcowy i samolotowy, w 2007 założyciel Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej i lotniska w Laszkach, posiada Złotą Odznakę Szybowcową z dwoma diamentami.

 

Wyróżnienia zespołowe:

Oddział Bialskopodlaski Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego – za kultywowanie tradycji lotniczych i patriotyczne wychowanie młodzieży, w tym publikowanie wydawnictw o lotnictwie Podlasia,

Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej z Tomaszowa Mazowieckiego – za zaangażowanie w zadania związane ze zwalczaniem pandemii koronawirusa i wspieranie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Wyróżnienie specjalne:

Robert Gretzyngier i Wojciech Matusiak – za realizowaną z pasją popularyzację wiedzy o historii polskiego lotnictwa, publikowanie niezliczonych artykułów, czasopism i książek, a w szczególności inicjatywę specjalnego malowania na samolotach Sił Powietrznych znanych polskich lotników.

 

Podczas 26. Balu Lotników i Polskiej Obronności zostaną także – zgodnie z tradycją – wręczone wyróżnienia dla najlepszych sportowców lotniczych i najlepszych lotników wojskowych za lata 2020-2021. Otrzymają oni również nagrody rzeczowe. Listy laureatów zostaną ujawnione podczas Balu.

 

Bal rozpocznie się w ostatnią sobotę karnawału – 26 lutego 2022 o 19:00 w salach bankietowych stadionu Legii Warszawa przy ul Łazienkowskiej.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.