Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Wstępny wybór projektu Miecznika

Przemysł stoczniowy, Marynarka wojenna, Strategia i polityka, 15 lutego 2022

Siły Zbrojne RP poinformowały, że 10 lutego 2022 dokonały wstępnego wyboru projektu koncepcyjnego fregaty Miecznik dla Marynarki Wojennej. Na podstawie przeprowadzonych analiz najwyżej oceniono oferty przedstawione przez partnerów brytyjskich i niemieckich.

/ Ilustracja: MON

Najwyżej oceniona oferta jest wariantem pierwszego wyboru, zaś pozostałe pozostają wariantami alternatywnymi. Według dostępnych informacji trzeci partner z Hiszpanii nie został formalnie wykluczony. Różnica oceny pomiędzy ofertą niemiecką i brytyjską nie przekraczała 5%.

W ocenie ofert pod uwagę brano parametry taktyczno-techniczne oferowanych projektów, potencjał bojowy, możliwość dokonania unifikacji wyposażenia ze sprzętem używanym przez SZ RP, koszty cyklu życia i potencjał modernizacyjny. Zdaniem MON każda z ofert może zapewnić pozyskanie porównywalnych zdolności operacyjnych dla Marynarki Wojennej.

Następnym etapem postępowania będą negocjacje pomiędzy Konsorcjum PGZ-Miecznik a zagranicznymi partnerami oferującymi projekt okrętu i Zintegrowany System Walki. W przypadku uzyskania korzystnych warunków i kosztów pozyskania podpisana zostanie umowa z partnerem zagranicznym w formule business-to-business. Podpisanie ostatecznej umowy będzie jednak uzależnione od odpowiedniego poziomu transferu technologii i budowy potencjału przemysłowego w polskich stoczniach i ośrodkach badawczych.

Jeżeli nie uda się osiągnąć celu w negocjacjach z preferowanym dostawcą możliwe jest przystąpienie do negocjacji z partnerem drugiego wyboru. MON nie poinformowało jednak, która oferta jest najkorzystniejsza uzasadniając to dobrem trwających negocjacji. Informacja zostanie podana do publicznej wiadomości po ostatecznym wskazaniu dostawcy platformy okrętowej.

Po dokonaniu ostatecznego wyboru dostawcy sporządzony zostanie Projekt Wstępny i opracowane zostanie zaktualizowane Przemysłowe Studium Wykonalności i Analiz Techniczno-Ekonomicznych. Równocześnie rozpocznie się transfer technologii i wiedzy oraz przygotowania do budowy prototypowej fregaty. Według zakładanego harmonogramu budowa pierwszej jednostki rozpocznie się w 2023, zaś gotowa ma być do czerwca 2028. Dostawy pozostałych dwóch okrętów przewidziano zrealizować do 2034 (Potencjalny CMS dla Miecznika, 2021-09-23).

 


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.