Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Agencja Uzbrojenia poszukuje MRLŁR

Transakcje, Lotnictwo wojskowe, 07 kwietnia 2022

Agencja Uzbrojenia opublikowała wczoraj, 6 kwietnia 2022, ogłoszenie o zamówieniu na dostawęco najmniej 6 kompletów Mobilnych Radiostacji Lotniczej Łączności Radiowej (MRLŁR). Radiostacje mają umożliwiać szyfrowaną łączność radiową w relacji ziemia-powietrze.

Głównymi użytkownikami mają być służby ruchu lotniczego i organy dowodzenia i naprowadzania statków powietrznych / Zdjęcie: 31. BLT

MRLŁR mają być montowane na pojazdach bazowych. Będą realizować funkcjonalności posterunku radiowego dla systemów stacjonarnych eksploatowanych przez Siły Zbrojne RP. Urządzenia mają być odporne na zakłócenia jawnej i niejawnej fonicznej łączności radiowej. Głównymi użytkownikami mają być służby ruchu lotniczego i organy dowodzenia i naprowadzania statków powietrznych.

W skład każdego kompletu MRLŁR mają wchodzić elementy takie jak: podwozie bazowe, kabina łączności, system radiowy, system radiotelefoniczny, system antenowy, system dystrybucji czasu, system zasilania, stanowisko nadzoru i kontroli urządzeń, stanowisko operatora, urządzenie wynośne, urządzenia utajniające, tablica przyłączy liniowych, dokumentacja techniczna, zestaw technicznych środków materiałowych, zestaw narzędzi specjalistycznych i aparatura kontrolno-pomiarowa.

Postępowanie zakłada wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Przewidziane jest także zamówienie opcjonalne na 17 dodatkowych kompletów MRLŁR. Czas realizacji dostaw określono na 96 miesięcy od podpisania umowy. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza 430 tys. EUR (ok. 2 mln PLN). Termin składania ofert mija 12 maja br.

 


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.