Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Udany test AGM-183A

Nowe technologie, Przemysł zbrojeniowy, Lotnictwo wojskowe, 17 maja 2022

Departament Obrony USA poinformował, że 14 maja 2022 US Air Force przeprowadziły udany test pocisku hiperdźwiękowego AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon). Pocisk oddzielił się od nosiciela – bombowca strategicznego B-52H, a jego silnik uruchomił się prawidłowo. Później leciał przez zaplanowany czas z wymaganą prędkością naddźwiękową (za hiperdźwiękową uznaje się prędkość większą niż Ma5).

B-52H Stratofortress z 419th Flight Test Squadron startuje z Edwards Air Force Base w Kalifornii do lotu testowego z prototypem pocisku AGM-183A, 8 sierpnia 2020 / Zdjęcie: USAF – Matt Williams

Test został zrealizowany przez 419th Flight Test Squadron i Global Power Bomber Combined Test Force z Edwards Air Force Base w Kalifornii. Kierował nim Lt. Col. Michael Jungquist, dowódca 419th FLTS i dyrektor GPB CTF. Był to pierwszy test uznany za udany po trzech nieudanych poprzednich. W kwietniu 2021 pocisk testowy nie oddzielił się od pylonu podskrzydłowego, w lipcu nie uruchomił się jego silnik, a w grudniu 2021 prototypowy pocisk znowu nie odłączył się od nosiciela.

Kolejne niepowodzenia testów ARRW spowodowały redukcję nakładów na program jego rozwoju. Po wydaniu ponad 300 mln USD w latach 2021 i 2022, wniosek budżetowy na 2023 przewiduje przeznaczenie na ARRW zaledwie 114,98 mln USD. USAF przeniosły większość środków na badania nad bronią hiperdźwiękową w 2023 na Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM). Program rozwoju hiperdźwiękowych pocisków samosterujących odnotował wzrost finansowania do 316,89 mln USD.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.