Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Rusza polski projekt mikrosatelitów

Wojska kosmiczne, Przemysł zbrojeniowy, 02 sierpnia 2022

Agencja Uzbrojenia MON opublikowała ogłoszenie o zamówieniu na realizację badania naukowego Przemysłowe Studium Wykonalności projektu Konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznej obserwacji Ziemi. Badanie ma uwzględniać maksymalne zaangażowanie podmiotów krajowych.

/ Ilustracja: MON

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia nie ujawniono. Zostanie on przekazany potencjalnym Wykonawcom jako dokument o klauzuli ZASTRZEŻONE. Nie dopuszcza się udziału w realizacji zamówienia podwykonawców a liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert została ograniczona do 5. Oferty będą oceniane na podstawie trzech kryteriów, takich jak kluczowy personel, koncepcja realizacji zamówienia i cena. Badanie naukowe ma zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od zawarcia umowy.

 


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.