Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Przemysł bez strategii

Komentarze, 24 sierpnia 2007

Już drugi rok trwają prace nad Strategią konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Poprzednia obejmowała lata 2002-2005. Na jej podstawie powstała grupa Bumar, a kilka spółek włączono do Agencji Rozwoju Przemysłu. Dzięki integracji przedsiębiorstwa zaczęły przynosić zyski, a sprzedaż stale rośnie. Grupa Bumar, która w 2002 przyniosła 8,5 mln zł strat, kolejny rok z rzędu przyniosła zysk (w 2004 - 17,4 mln zł, w 2005 - 15,2 mln zł, w 2006 - 17 mln zł). Sprzedaż krajowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego wzrosła z poziomu 0,4-0,9 mld zł kilka lat temu do ponad 2,5 mld zł w 2006. Eksport uzbrojenia, który na początku lat 2000. nie przekraczał kilkudziesięciu milionów złotych, w latach 2005-2006 sięgnął 1,4 mld zł.

Zawirowania polityczne i personalne, a przede wszystkim działania lobby optującego za sprzedażą kolejnych przedsiębiorstw branży (w 2001 sprzedano PZL Warszawa-Okęcie, w 2002 WSK PZL Rzeszów, a w 2006 PZL w Mielcu z holdingu ARP, w ramach Strategii... próbowano sprzedać 8-9 mających mniejsze znaczenie spółek) zagranicznym inwestorom spowodowały, że dalsza konsolidacja została zatrzymana. Impulsem do kontynuowania restrukturyzacji stało się przystąpienie 1 lipca 2006 Polski do Międzyrządowego reżimu stymulującego konkurencyjność Europejskiego Rynku Obronnego. Po protestach związków zawodowych rząd obiecał wówczas m.in. przeznaczenie w kolejnych 5 latach 5 mld zł na programy badawczo-rozwojowe (b+r) w branży. Od tego czasu trwają negocjacje, które doprowadziły do bardziej konkretnych ustaleń. Niestety, w 2006 nakłady na b+r wyniosły zaledwie 48 mln zł, a w 2007 będą niewiele większe...

Najnowsze ustalenia, dotyczące okresu do 2012, przewidują że jedynym integratorem branży zbrojeniowej pozostanie Grupa Bumar, a spółki wchodzące w skład holdingu ARP zostaną sprywatyzowane lub włączone do Bumaru. Konsolidacja ma objąć wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne (wpr-p) i niektóre jednostki badawczo-rozwojowe (jb-r). Łącznie w skład Grupy Bumar mogą wejść nawet 36 podmioty. Jeszcze w 2007 do Bumaru ma trafić część ZPS Gamrat, a w 2008 ZM Kraśnik i Radmor. Do końca 2008 mają zostać skomercjalizowane wpr-p (WZE, WZI, WZŁ-1, -2, WZM-5, WZM-S, WZL-1, -2, -4) i gliwicki OBRUM, które w ciągu kolejnych dwóch lat, obok BZE Belma i OBR SM, mają wejść w skład Bumaru. Do końca 2009 ARP ma czas, by znaleźć WSK PZL Świdnik, WSK PZL Kalisz i PZL-Hydral inwestorów strategicznych. Jeśli to się nie uda, w ciągu kolejnych dwóch lat miałyby one, podobnie jak PHZ Cenzin, zostać włączone do Bumaru. Poza Grupa pozostanie 12 przedsiębiorstw zaliczanych obecnie do potencjału obronnego, w tym HSW i SMW, które będą przekształcane we własnym zakresie i być może wejdą w skład Bumaru w późniejszym okresie. Dla innych przedsiębiorstw poszukiwani będą inwestorzy spoza Grupy.

Jednocześnie ma się odbywać restrukturyzacja wewnętrzna Bumaru. Do końca 2008 miałyby powstać trzy podgrupy: amunicyjno-rakietowo-strzelecka, pancerna i optoelektroniczna, a także obsługowo-remontowa. OBR SM i OBRUM, a być może także inne j-br, mają stanowić bezpośrednie zaplecze naukowo-badawcze spółek grupy. W 2012 Bumar miałby zostać przekształcony w spółkę akcyjną. Konsolidacja w samym Bumarze miałaby kosztować kilkanaście milionów złotych rocznie. Środki na restrukturyzację w całej branży miałyby pochodzić m.in. z prywatyzacji spółek ppo (w latach 2002-2005 było to 291 mln zł), wsparcia na utrzymanie nieczynnych mocy produkcyjnych (43,5 mln zł) i Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (w 2004 - 166 mln zł dla 5 podmiotów).

Priorytetem dla branży ma być zabezpieczanie bieżącej eksploatacji wyposażenia Sił Zbrojnych RP, rozwój i produkcja amunicji, pocisków rakietowych, materiałów wybuchowych, broni strzeleckiej, a także zaawansowanej elektroniki wojskowej, sprzętu opancerzonego oraz środków indywidualnego wyposażenia żołnierza i ochrony przed bronią masowego rażenia. Zaplecze b+r ma być zgrupowane w czterech segmentach. Część jb+r pozostanie w gestii MON (ITWL, WITU, WITPiS, WITI, WIŁ, WIChiR, część MG (OBR CTM, PIT, IL, IPO), a tylko ITB Moratex będzie nadzorowany przez MSWiA. Dwie ostatnie grupy mają ściśle współpracować z Grupą Bumar, w skład której wejdą OBRSM i OBRUM. Grupa będzie też mogła tworzyć nowe ośrodki badawcze.

Nowa Strategia... przewiduje przeznaczenie obiecanych wcześniej przez rząd 2,5 mld zł na programy badawczo-rozwojowe w dziedzinie obronności, tyle że z trudnym do określenia opóźnieniem. Pieniądze z budżetu MNiSW miałyby zostać wydane w ciągu 3-5 lat. Jednak najważniejszym źródłem finansowania działalności sektora zbrojeniowego ma pozostać eksport. Nie wiadomo na jakiej podstawie przewiduje się, że wzrośnie on do 2012 aż o 50% - do 2 mld zł. Eksport miałby być wspierany poprzez system gwarancji, ubezpieczeń i kredytów rządowych, a także przez MON (pomoc w promocji, użyczanie sprzętu). Spaść mają natomiast zakupy krajowe - z 2,5 mld zł do 2,1 mld zł w 2012 (jeszcze w czerwcu przewidywano wzrost wydatków MON na zakupy w rodzimym przemyśle - do 2,81 mld zł).

Analizując dynamikę sprzedaży uzbrojenia w ostatnich latach i planowaną w Strategii... trzeba pamiętać, że wzrost w ostatnich latach wynika przede wszystkim z zaangażowania polskich wojsk w zagranicznych misjach bojowych. Dzięki niezwykłej determinacji Bumarowi udało się zdobyć zamówienia armii irackiej, a polska armia zamawia sprzęt w ramach zamówień nadzwyczajnych. Jeśli sytuacja się ustabilizuje, wobec braku sensownego systemu zakupów i obciążenia budżetu MON wydatkami na obsługę kontraktów zagranicznych (F-16), zamówienia spadną, co już przewiduje Strategia... Brak zamówień irackich i zmiany personalne w kluczowych spółkach spowodują zaś zapewne załamanie eksportu. Warto przy tym pamiętać, że zarówno sprzedaż krajowa, jak i eksport w znacznym stopniu opierają się na pośrednictwie, więc rzeczywista produkcja rodzimych przedsiębiorstw jest znacznie mniejsza niż publikowane dane. W zmianie tej sytuacji kluczowa jest rola prac badawczo-rozwojowych i współpracy międzynarodowej w tym zakresie (licencje). Tej sfery nie da się uzdrowić bez zintegrowania struktur zarządzających nią w administracji państwowej w jeden, sprawnie działający urząd.

PrzedsiębiorstwoSprzedaż (mln PLN) ZatrudnienieZysk netto (mln PLN)
20062005 2004 2006 2005 2004 20062005 2004
ZM Bumar Łabędy 632,94642,67 213,19 857 848 753 10,58 7,61 11,77
PZL Świdnik 325,09316,50 237,95 3 470 3 263 2 757 1,25 0,96 6,99
ZM Mesko 265,55179,07 140,80 1 771* 1 596 1 555 0,69 38,30 0,07
HSW 228,12195,81 331,11 1 434 1 368 1 228 81,19 28,05 -32,38
AZPB Andropol 200,90 199 0,53
AMZ Kutno 159,87 450
CNPEP Radwar 150,44117,32 134,82 1 642 1 282 1 290 5,22 4,45 7,26
PPH Kama 134,00 35,9056,70 112 9,8 0,44 6,5
Radmor 89,0073,99 75,58 402 411 6,8 8,56 1,04
PCO76,80 51,65 50,73 414 405 411 5,15 2,02 4,30
DGT 74,00 60,10 80,63 219 124 122 2,38 0,75
PSO Maskpol 73,03 59,72 65,29 714 541 528 9,12 8,00 8,80
WSK PZL Kalisz 68,61 69,19 63,89 1 053 1 039 1 030 0,40 0,25 -1,86
ZM Dezamet 63,69 48,71 70,04 620* 533 535 3,38 2,97 5,82
ZM Tarnów 61,18 61,41 47,74 822 921 865 0,17 -2,86 1,40
ZCh Nitro-Chem 50,86 41,13 270* 261 -0,25 -3,05
PZL Hydral 48,62 47,60 34,65 641 635 643 -1,08 -14,93 -48,15
Transbit 45,44 82,01 31,34 104 99 90 16,77 22,35 14,49
WB Electronics 43,53 25,81 21,80 54 47 39 11,32 7,59 4,02
MAW Telecom Intl. 41,28 14 2,31
PZL Wola 40,75 47,05 601* 346 3,49 -19,00
Lubawa 38,31 25,12 30,26 258 254 7,56 5,24 3,05
WSK PZL Warszawa II 35,72 31,45 22,07 376 349 344 1,45 2,75 1,67
LZPS Protektor 35,60 27,05 468 2,85 0,45
FB Łucznik 30,14 34,50 28,04 374 333 264 1,46 1,60 1,33
ZPS Pionki 22,58 24,98 28,61 190 187 205 0,32 0,73 -1,46
FPS w Bolechowie 21,22 17,29 23,06 104 101 98 0,33 0,05
PBP Enamor 17,93 13,01 9,36 54 49 50 1,97 1,25 0,29
SPWS Kilińskiego 12,00 9,28 105 100 0,25 0,06
Prexer 9,76 9,59 9,32 135 132 125 0,55 0,45 0,52
Air-Pol 9,70 5,73 6,50 40 33 37 0,95 0,89 1,58
Margański & Mysłowski 3,82 34 -3,2
Aero 2,1 25 -0,2

* - grupa


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.