Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Rosja wycofała się z ratyfikacji CTBT

Broń nuklearna, Strategia i polityka, Publikacje, 02 listopada 2023

Prezydent FR Władimir Putin podpisał ustawę o wycofaniu się Rosji z ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty). Traktat został podpisany w imieniu Rosji w Nowym Jorku 24 września 1996 i ratyfikowany przez nią 27 maja 2000. Dokument miał stać się głównym międzynarodowym instrumentem prawnym umożliwiającym wstrzymanie wszelkiego rodzaju prób nuklearnych. Do chwili obecnej traktat nie wszedł jednak w życie, gdyż nie ratyfikowało go 8 z 44 państw posiadających broń nuklearną lub potencjał do jej wytworzenia, wymienionych w aneksie do układu (jest wśród nich Polska). Traktatu nie podpisały w ogóle 3 z nich – Indie, Pakistan i KRLD. Łącznie CTBT podpisało 187 państw, z których 178 go ratyfikowało.

Ustawa podpisana przez prezydenta Federacji Rosyjskiej weszła w życie z dniem opublikowania, 2 listopada 2023 / Ilustracja: publication.pravo.gov.ru

Traktat zobowiązuje strony, by nie przeprowadzały jakichkolwiek wybuchów jądrowych oraz zapobiegały wszelkim takim wybuchom na wszystkich obszarach podlegających ich władzy. Strony zobowiązane są także do powstrzymania się od powodowania, zachęcania do lub uczestniczenia w jakikolwiek sposób w przeprowadzaniu takich wybuchów.

Rosyjska ustawa została opublikowana na oficjalnym portalu informacji prawnej. W materiałach towarzyszących stwierdzono, że ma ona na celu przywrócenie parytetu obowiązków w zakresie kontroli zbrojeń nuklearnych. Jednocześnie wyjaśnia się, że dokument stwarza podstawę prawną do wycofania przez Rosję instrumentu ratyfikacyjnego, ale nie oznacza wystąpienia tego kraju z CTBT. Ustawa weszła w życie z dniem jej oficjalnej publikacji.

Sekretarz prasowy prezydenta Rosji, Dmitrij Pieskow zauważył już wcześniej, że wycofanie się z ratyfikacji traktatu wyrównuje sytuację w zakresie prób nuklearnych Moskwy i Waszyngtonu. USA bowiem nigdy tego dokumentu nie ratyfikowały. Pieskow podkreślił także, że wycofanie ratyfikacji CTBT nie oznacza, że Rosja planuje przeprowadzenie testów nuklearnych.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.