Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Plany inwestycji w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka

Transport lotniczy, Infrastruktura, 05 kwietnia 2024

Kierownictwo Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka podsumowało inwestycje poczynione w latach 2021-2023. Zapowiedziało też nowe inicjatywy, które mają być realizowane do 2025.

Jedną ze zrealizowanych w ciągu ostatnich lat inwestycji na Jasionce jest zakup pojazdów i maszyn na potrzeby funkcjonowania portu lotniczego / Zdjęcie: Tadeusz Późniak

Prezes lotniska Adam Hamryszczak, przedstawiając realizację programu inwestycyjnego na lata 2021-2023 powiedział: Zrealizowaliśmy w ostatnich latach kilkanaście niezwykle ważnych dla lotniska inwestycji o łącznej wartości 55,7 mln zł. Warto podkreślić, że program był współfinansowany przez Polskie Porty Lotnicze, który przekazał na jego realizację 38,6 mln zł, zaś Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka wyasygnował ze środków własnych kwotę 17 mln zł. Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w pełnym zakładanym zakresie, planowanym terminie i przy zachowaniu dyscypliny budżetowej.

W ramach tego programu zrealizowano inwestycje w trzech grupach – bezpieczeństwo (28,9 mln PLN), ochrona środowiska (24,8 mln PLN) i cyfryzacja (1,8 mln PLN). Największe kwoty przeznaczone zostały na zakupy pojazdów i maszyn na potrzeby portu, rozbudowę stacji paliw lotniczych i budowę stacji magazynowania i tankowania pojazdów, zakup cystern lotniskowych, zakup maszyn do utrzymania nawierzchni drogowych i lotniskowych. Zrealizowano też modernizację systemu retencji wody przez budowę grawitacyjnego kolektora kanalizacji deszczowej, modyfikację systemu BHS, zakup tomografu oraz systemu sterowania taśmociągami, wymianę oświetlenia na LED na drodze startowej, drogach kołowania, płytach postojowych, w terminalu oraz budynku administracji.

Kilka inwestycji w ostatnich latach zrealizowano całkowicie ze środków własnych. Mowa o budowie parkingu długoterminowego na 458 miejsc i zakup pojazdów i sprzętów do obsługi handlingowej, w szczególności cargo. Ich wartość wyniosła ponad 25 mln PLN. Tym samym łączne inwestycje przez Port Lotniczy wyniosły 80 mln PLN.

Wiceprezes Małgorzata Jarosińska-Jedynak zapowiedziała, że istnieją ambitne plany na lata 2024-2025. Przygotowano już biznesplan nowych inwestycji, które mają być widoczne dla pasażerów. Chodzi o usprawnienie ścieżki ruchu pasażerskiego na lotnisku i usprawnienie ruchu towarowego. Ma się to odbywać z założeniem dalszego dynamicznego rozwoju pasażerskiego i towarowego.

Obecnie poszukiwane są środki zewnętrzne do dokonania inwestycji. Pierwszym przedsięwzięciem ma być program FEnIKS, do którego rzeszowskie lotnisko dołączyło jako jeden z nielicznych portów regionalnych. W ramach tej inicjatywy złożono 3 projekty warte ponad 50 mln PLN. Wniosek o dofinansowanie z UE opiewa na ponad 31 mln PLN. Projekt pozwoli poprawić ochronę i bezpieczeństwo w obszarze obsługi ruchu pasażerskiego, zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego Portu Lotniczego, poprawę bezpieczeństwa w zakresie ruchu towarowego oraz osobowego.

Zakupione mają zostać nowoczesne skanery CT i paczkomat dla przedmiotów, które nie mogą być zabrane na pokład samolotu. Inwestycje planowane są także w zakresie infrastruktury terminalowej, cargo, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Przewidywany jest też szereg mniejszych inwestycji (Lotnisku w Jasionce nadano imię Rodziny Ulmów, 2024-03-25, ).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.