Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Kamień węgielny pod Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa

Cyberprzestrzeń, Infrastruktura, 13 kwietnia 2024

W Warszawie 11 kwietnia 2024 odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa. Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, a jej wartość to 207,9 mln zł. W budynku będą się znajdować laboratoria i sale dydaktyczne Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC).

 Wizualizacja Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa / Ilustracja: WAT

Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa będzie składać się z dwóch czterokondygnacyjnych części połączonych szklanym łącznikiem. Powierzchnia użytkowa obiektu to niemal 9 500 m2. Część A przewidziana jest dla Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa MON, a część B dla Wydziału Cybernetyki WAT.

W obiekcie znajdą się m.in.: Cyberpoligon – laboratorium gier wojennych, Cyber Center of Excellence (CCOE), laboratorium systemów śledzenia obiektów pola walki z pomieszczeniem technicznym, laboratoria symulacji wirtualnej w systemach zarządzania polem walki, laboratorium systemów mobilnych, laboratorium systemu zdolnościowego z przeznaczeniem na Analityczne Centrum Gier i Analiz Strategicznych oraz laboratorium informatyczne.

Zostaną tu również ulokowane pracownie technologiczno-wytwórcze, m.in. pracownia obwodów drukowanych, druku 3D i obróbki precyzyjnej. Obiekt będzie posiadał serwerownie, sale wykładowe, centrum konferencyjne oraz pomieszczenia techniczne i socjalne. Jednym z elementów placówki będzie kopuła, w której znajdzie się pomieszczenie z ekranem w formie półsfery o promieniu 6 m, wyposażone w symulator wirtualny, generatory obrazu, procesor obrazu, projektory, nagłośnienie i stanowiska komputerowe oraz projektory z systemem nagłośnienia i ekranami projekcyjnymi.

Centrum posłuży również do realizowania specjalistycznych kursów, takich jak: administracja sieciami teleinformatycznymi i zarządzanie bazami danych, eksploatacja systemów teleinformatycznych i administrowanie sieciami, technologie symulacji wirtualnej w szkoleniu załóg wozów bojowych oraz technologie symulacji wirtualnej w doskonaleniu umiejętności planowania i prowadzenia działań bojowych.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.