Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Każdy ma swoje racje

Lotnictwo cywilne, Strategia i polityka, 01 lipca 2010

Światowa organizacja Handlu (WTO) ogłosiła decyzję w sprawie zarzutów USA o nielegalną europejską pomoc dla Airbusa. Zarówno Boeing, jak i Airbus uznają, że jest ona dla nich pozytywna.

WTO rzeczywiście uznała niektóre działania Unii Europejskiej za nielegalne i zażądała natychmiastowego ich przerwania. Przyznano m.in., że dofinansowanie programów badawczych i rozbudowy infrastruktury jest pogwałceniem porozumień międzynarodowych.

Pomoc przy wdrażaniu każdego programu Airbusa uznano za działania nielegalne, a pomoc tego rodzaju dla A380 powinna być wycofana bez zbędnej zwłoki. Przypomniano również zasadę, że finansowanie programu budowy samolotów komunikacyjnych musi być oparte na zasadach komercyjnych.

Na podstawie decyzji WTO, Airbus powinien zwrócić 4 mld USD pomocy, jaką otrzymał od władz europejskich na rozwój A380 lub zrestrukturyzować finansowanie A380 w taki sposób, aby wykazać, że jest oparte na zasadach komercyjnych - mówi J. Michael Luttig, wiceprezes Boeinga i jednocześnie główny radca prawny tego koncernu. - Airbus musi również pamiętać aby nie korzystać z rządowych subwencji przy planowaniu finansowania dla A350.

Airbus z kolei podkreśla, że WTO oddaliła 70% stwierdzeń Boeinga o nieprawidłowościach w finansowaniu działalności europejskiego konsorcjum. Organizacja potwierdziła m.in. poprawność europejskich mechanizmów kredytów rembusowych. Potwierdzono również, że żadna z inwestycji europejskich w uruchomienie programów nie przyniosła szkód materialnych stronie amerykańskiej.

Najnowszy raport jest zbliżony do wcześniejszych ustaleń WTO - mówi Rainer Ohler, szef działu komunikacji Airbusa. - Airbus, Unia Europejska i kraje członkowskie szczegółowo analizują raport, rozważając odwołanie się do Organu Apelacyjnego WTO.

Ohler przypomina również, że w raporcie WTO o subsydiowaniu Boeinga przez władze USA, potępiono granty badawcze, co może mieć daleko idące implikacje. Airbus oczekuje, że niebawem ukaże się wstępny raport w sprawie dotowania działalności Boeinga przez władze Stanów Zjednoczonychych. Jedynie ocena równoległego raportu w sprawie subsydiowania działalności Boeinga przez władze USA pozwoli uzyskać konieczną równowagę otwierającą drogę do rozpoczęcia negocjacji bez warunków wstępnych - dodaje Ohler.

Oczekuje się, że wstępny raport WTO w sprawie Boeinga pojawi się w połowie lipca.


Drukuj Góra