Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Moździerz na Rosomaku

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, 02 września 2010

W Centrum Produkcji Wojskowej HSW dokonano wstępnej integracji wieży 120-mm moździerza automatycznego MAHSW na podwoziu transportera Rosomak.

MAHSW-K czyli opracowana w CPW HSW wieża ze 120-mm moździerzem automatycznym osadzona na podwoziu transportera Rosomak / Zdjęcie: CPW HSW

Powstający w ramach pracy badawczo-rozwojowej Rak moździerz MAHSW-K będzie miał swoją premierę publiczną podczas MSPO 2010 od 6 do 9 września w Kielcach. Docelowo ma być wyposażony w zmodyfikowaną wieżę o nieco odmiennym, optycznie mniejszym obrysie.

Prezentowanie rozwiązanie MAHSW obejmuje zmiany wprowadzone w wyniku badań zakładowych, realizowanych od września 2009 na podwoziu gąsienicowym (MAHSW-G) adaptowanym ze 122 mm haubicy 2S1 Goździk. Zmiany objęły m.in.:

 • dodanie opracowanego w spółce Arex systemu CM120 z celownikiem z kamerami dzienno-nocnymi i dalmierzem laserowym;
 • modyfikację kształtu korpusu dla zabudowy CM120;
 • modyfikacje w mechanizmie obrotu;
 • dodanie czujnika odrzutu lufy, zapewniającego większe bezpieczeństwo użytkowania;
 • wprowadzenie wymuszonego przedmuchu lufy po każdym strzale - polepsza to komfort pracy załogi;
 • nowoczesną konstrukcję pakietów bloku napędu wieży (lepsze serwisowanie);
 • przekonstruowanie układu ładowania i magazynu amunicji - zaleceń z zaleceniami po badaniach zakładowych;
 • modyfikację konstrukcji kosza (utechnologicznienie konstrukcji);
 • redukucję mas podzespołów.

Wykonano pierwsze zakładowe testy stacjonarne z pierwotną wieżą posadowioną na Rosomaku. W III kwartale ma być dokończona kompletacja moździerza na podwoziu transportera z WZM w Siemianowicach. W pierwszej połowie 2011 mają być przeprowadzone próby MAHSW-K. Obecnie prowadzone są prace nad podwoziem gąsienicowym pod system wieżowy (MAHSW-G) i ich zakończenie planowane jest na 2011.

W III kwartale ma być dokończona kompletacja moździerza na podwoziu transportera z WZM w Siemianowicach. W pierwszej połowie 2011 mają być przeprowadzone próby MAHSW-K / Zdjęcie: CPW HSW

1 października 2009 CPW HSW zawarła z Departamentem Polityki Zbrojeniowej MON umowę na opracowanie do listopada 2012 Kompanijnego Modułu Ogniowego 120-mm moździerzy samobieżnych MAHSW w ramach pracy pod kryptonimem Rak. Wartość umowy wynosi 60,9 mln zł i obejmuje wykonanie 2 prototypów moździerzy - gąsienicowego MAHSW-G na bazie głęboko zmodernizowanego podwozia haubicy 2S1 Goździk, oraz kołowego MAHSW-K w oparciu o podwozie Rosomaka, a także wozu dowodzenia (adaptacja wozu dowodzenia powstającego dla modułu dywizjonowego 155 mm haubic Krab) z odmianą systemu dowodzenia i kierowania ogniem Azalia (z WB Electronics), pojazdu rozpoznania (opancerzony samochód odporny na wybuchy min, w układzie 4x4), wozu amunicyjnego i wozu zabezpieczenia technicznego (oba na podwoziu Jelcz, podobne do powstających dla haubic Krab).

Po 2012 w strukturach Wojsk Lądowych powinno powstać kilkanaście kompanii wsparcia z moździerzami samobieżnymi MAHSW, w tym 6 do 8 dwuplutonowych kompanii wsparcia (wedle innej, całkiem racjonalnej koncepcji, kompania wsparcia powinna składać się z 3 plutonów, co bardziej odpowiadałoby strukturze brygad Rosomaków). Oznacza to potencjalny zakup co najmniej 48-64 systemów MAHSW-K. Wedle koncepcji programu Rosomak do 2018 na nośniki moździerzy samobieżnych przeznaczonych ma być 64 podwozi bazowych.

Na MSPO 2010 nie będzie pokazywany (premiera w postaci niewykończonej miała miejsce na MSPO 2009) wóz dowodzenia, opracowywany dla dywizjonów 155-mm haubic Krab i 120-mm moździerzy MAHWS Rak / Zdjęcie: CPW HSW


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.