Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Twórca Merkawy nie żyje

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, 14 września 2010

8 września zmarł generał Israel Tal, światowej sławy ekspert w dziedzinie zastosowania broni pancernej. Miał 86 lat.

Israel Tal rozpoczął służbę wojskową w wieku 18 lat, walcząc podczas II wojny światowej w składzie Brygady Żydowskiej British Army, na terenie Włoch. Następnie, w trakcie wojny domowej w mandacie Palestyny służył w oddziałach Hagany (paramilitarnej organizacji samoobrony), dowodząc jednym z plutonów w operacji Nachshon, mającej na celu odblokowanie drogi do Jerozolimy. Podczas kryzysu sueskiego Tal dowodził brygadą pancerną, natomiast w trakcie wojny sześciodniowej był dowódcą 84. Dywizji Pancernej.

Przed rozpoczęciem działań wojennych gen. Tal objął dowództwo izraelskich wojsk pancernych i zrewolucjonizował ich doktrynę wojenną, kładąc szczególny nacisk na mobilność, nowatorskie pomysły i prowadzenie szybkich działań ofensywnych. Wprowadził też nowe elementy szkolenia, m.in. zwalczanie celów z dużego dystansu, co zadecydowało o późniejszych sukcesach izraelskich czołgistów. Po zakończeniu wojny sześciodniowej gen. Tal odszedł na emeryturę, lecz po kilku latach ponownie wrócił do służby czynnej i w końcowej fazie wojny Jom Kippur był zastępcą szefa sztabu wojsk lądowych i dowódcą frontu południowego. Ponownie zrezygnował ze służby w 1974, by znów powrócić po 4 latach w celu wdrożenia planu reorganizacji Sił Obrony Izraela.

W latach 1970. rząd powierzył gen. Talowi kierowanie pracami zespołu, który miał opracować projekt nowego izraelskiego czołgu. Program wymusiła postawa krajów Europy Zachodniej, które pod naciskiem państw arabskich zerwały współpracę wojskową z Izraelem. Priorytetem nowej konstrukcji było zapewnienie załodze maksymalnej ochrony. Prototyp czołgu, nazwanego Merkawa (Rydwan) zbudowano w 1974, po raz pierwszy stosując w konstrukcji wieży wielowarstwowy pancerz grodziowy i pojemniki z amunicją do armaty, zapobiegające eksplozji w przypadku przebicia pancerza. Prace rozwojowe zakończono w 1979. Następnie rozpoczęto produkcję seryjną czołgów oznaczonych jako Merkawa 1. Do 1983 zbudowano 330 wozów tego typu.

Najnowszą wersją jest Merkawa 4, która ma pancerz modułowy i nowoczesne  wyposażenie optoelektroniczne, a także elektroniczne systemy obrony.  Produkcję tej wersji rozpoczęto w 2001, a do wyposażenia jednostek  liniowych weszła w 2004

Po doświadczeniach wyniesionych z walk w Libanie w 1982, gdzie w pełni sprawdziła się koncepcja konstrukcji Merkawy, a zwłaszcza zamontowania silnika z przodu i wykonania dna kadłuba w kształcie litery V, rozpraszającego energię wybuchu miny, zbudowano nową wersję oznaczoną jako Merkawa 2. Miała ona wzmocniony pancerza i ulepszony systemem kierowania ogniem (SKO). Ogółem do 1990 wyprodukowano 600 czołgów tej wersji.

W 1987, w efekcie doświadczeń z walk w północnym Libanie opracowano wersję Merkawa 3, uzbrojoną w nową 120-mm armatę gładkolufową. Czołg wyposażono też w nowy SKO i wzmocniony pancerz. Produkcja wyniosła ponad 350 wozów.

W uznaniu zasług gen. Tal otrzymał wiele nagród państwowych, a także został uznany za jednego z najwybitniejszych czołgistów w świecie, obok swojego młodszego kolegi Mosze Peleda, amerykańskich generałów George'a S. Pattona i Creightona Abramsa oraz niemieckiego feldmarszałka Erwina Rommla.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.