Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowe kierownictwo Airbusa

Lotnictwo cywilne, 20 września 2007

Tom Anders, wybrany trzy tygodnie temu na stanowisko prezesa Airbusa, mianował najwyższe kierownictwo konsorcjum. W skład komitetu wykonawczego weszło dziewięć osób, o trzy mniej niż poprzednio. W wybranej grupie znaleźli się członkowie poprzedniego komitetu: dyrektor operacyjny Fabrice Brégier, dyrektor finansowy Hans Peter Ring, dyrektor ds. handlowych John Leahy, wiceprezes wykonawczy ds. programów Tom Williams, wiceprezes wykonawczy ds. inżynieryjnych Patrick Gavin oraz wiceprezes wykonawczy ds. operacyjnych Gerald Weber.

Wśród nowo mianowanych znaleźli się: Thierry Baril (lat 42) wiceprezes wykonawczy ds. zasobów ludzkich (obejmie stanowisko od października 2007) oraz Klaus Richter (lat 43) wiceprezes wykonawczy ds. zaopatrzenia, który dołączy do zespołu Airbusa 1 listopada 2007. Od momentu, gdy stanowiska te przestali piastować ich poprzednicy, departament HR oraz zaopatrzenia był zarządzany przez dyrektora ds. zasobów ludzkich z EADS - Jussi Itävuori, a dział zaopatrzenia przez Toma Williamsa - dyrektora ds. zaopatrzenia. Ponadto Christian Scherer (lat 45) został mianowany wiceprezesem wykonawczym ds. strategii i przyszłych programów. Będzie on raportował bezpośrednio do prezesa Airbusa. Nominacje zostały zatwierdzone przez dyrektora generalnego EADS.

Fabrice Brégier, drugi po bogu w Airbusie, w dalszym ciągu będzie zajmował się programem naprawczym Power8. Do jego obowiązków należeć również będzie m.in. kontrola nad programem A350.

Nowa struktura zarządu pozwala na jasny podział odpowiedzialności oraz ułatwia przywództwo. Pozwoli na szybsze podejmowanie decyzji oraz lepszą integrację procesów i funkcji w całym konsorcjum - powiedział Tom Enders ogłaszając nową strukturę organizacji. - Utworzenie nowego stanowiska wiceprezesa wykonawczego ds. strategii i przyszłych programów, który będzie raportował bezpośrednio do mnie odzwierciedla wagę, którą przykładam do długofalowego rozwoju oraz technologii przyszłości.

Thierry Baril od 2003 był wiceprezesem wykonawczym ds. zasobów ludzkich w należącej do EADS firmie Eurocopter Division. Poprzednio pracował dla kilku międzynarodowych korporacji, takich jak Alstom Energy, GE Power Systems, czy Alcatel Space.

Klaus Richter przejdzie do Airbusa z BMW, gdzie obecnie jest szefem wydziału odpowiedzialnego za zakup materiałów produkcyjnych. Jego doświadczenie w działach zaopatrzenia w przemyśle samochodowym ma ułatwić wdrożenie nowego modelu zaopatrzenia w Airbusie, co jest częścią programu Power8.

Christian Scherer jest w Airbusie od 1984, został wówczas kierownikiem ds. kontraktów i wycen, a następnie kierownikiem ds. rynków leasingowych oraz zastępcą kierownika ds. handlowych.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.