Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Spotkanie Tauscher-Sikorski-Klich

WikiLeaks, 01 lutego 2011

10 Warszawa 94 Wyk. 10.02.2010 Uwolniono 06.12.2010 Poufne

Temat : Podsekretarz Tauscher spotyka się z ministrem SZ Sikorskim i ministrem ON Klichem.

Utajnił Ambasador Lee Feinstein Par.1.4(b) i (d)

Streszczenie

1. Podczas spotkania 08.02. z Podsekretarzem Stanu ds. Kontroli Zbrojeń i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Ellen Tauscher i Ambasadora Lee Feinsteina, minister SZ Sikorski minister ON Klich wyrazili zadowolenie udanym zakończeniem protokołu uzupełniającego Traktat o Obronie Przeciwbalistycznej. Sikorski oświadczył, że chciałby posunąć do przodu dyskusję o alternatywach obecności USA w Polsce, po rozpoczęciu rotacji Patriotów. Oświadczył też, że mógłby wesprzeć wzmożenie nacisku na Iran. Wyraził sceptycyzm, co do rosyjskiego podejścia do Teheranu, specjalnie w świetle ostatniej asertywności Chin. Klich powiedział, że II tura planowanej rotacji Patriotów mogłaby mieć miejsce w jesiennej gorączce wyborów Prezydenta RP i prosił Waszyngton o pomoc w spełnieniu oczekiwań społeczeństwa. Zarządał również większej ilości pojazdów opancerzonych i sprzętu trałowego dla poslkich operacji w Afganistanie.

Koniec streszczenia.

Sikorski na temat obecności USA, Rosji, Chin i Bliskiego Wschodu.

2. Podsekretarz Tauscher i Ambasador Feinstein spotkali się z ministrem SZ Sikorskim w trakcie wizyty kurtazyjnej, po zakończeniu rozmów Grupy Konsultacyjnej Współpracy Strategicznej (SCCG) 8 lutego. Sikorski oświadczył podsekretarz Tauscher i ambasadorowi Feinsteinowi, że jest zadowolony z faktu, że USA i Polska osiągnęły porozumienie, co do protokołu uzupełniajacego Układ o Obronie Przeciwbalistycznej. Oświadczył też, że Polska chciałaby uzyskać więcej informacji o proponowanych alternatywach obecności USA w Polsce, poprosił o więcej szczegółów. Wyraził zainteresowanie obecnością F-16, pytał również o C-130 i siły specjalne.

3. Sikorski pytał, jak USA ocenia jego wysiłki zaangażowania Rosji. Wyraził obawę, że USA może się czuć naciskane, do ustępstw kosztem Polski, aby uzyskać poparcie Rosji i dla starań w razie bepieczeństwa w obliczu coraz bardziej wrogich Chin. Zaproponował wymianę informacji wywiadowczej na temat, czy Rosja ma broń nuklearną w Okręgu Kaliningradzkim. Skarżył się na planowaną przez Francję sprzedaż okrętów desantowych Mistral do Rosji. Podsekretarz Tauscher oświadczyła, że USA mają realistyczne poglądy na Rosję. Moskwa jest coraz bardziej sfrustrowana Teheranem, dodała też, że Waszyngton osiągnął pewien postęp w tej i innych sprawach z rządem Rosji. Ambasador Feinstein oświadczył, że rola solidarności transatlantyckiej będzie rosła - nie malała - w sytuacji, gdy polityka Chin stanie się bardziej stanowcza.

4. Ambasador doręczył tematyczne demarche na temat praw człowieka w Iranie i nalegał, by Sikorski ogłosił publiczne oświadzenie w tej sprawie. Sikorski potwierdził polskie poparcie dla zwiększenia nacisku na Iran. Sugerował również skupienie uwagi na społeczeństwie irańskim w czasie Konferencji Współnoty Demokracji w czerwcu w Polsce.

5. Sikorski oświadczył, że Konferencja Londyńska w sprawie Afganistanu była pożyteczna, ponieważ ostatecznie przekonała Karzaja, że to jego ostatnia szansa dokonania koniecznych reform i przyjęcia większej odpowiedzalności za bezpieczeństwo w Afganistanie. Wiceminister Najder poruszył sprawę transferu czołgów T-72 do Iraku, proponując, że Polska może sprzedać ten sam typ czołgu, gdyby Ukraina nie wywiązała się ze swoich zobowiązań.

6. Sikorski powtórzył, że Premier Tusk chciałby dwustronnego spotkania z prezydentem Obamą, przy okazji Szczytu Bezpieczeństwa Nuklearnego 12-13 kwietnia w Waszyngtonie. Kancelaria premiera szuka sposobów, by zwiększyć program podróży Tuska do USA, przez odwiedziny w kolejnych miastach, tak by rozszerzyć horyzont czasowy, w którego ramach mogłoby odbyć się spotkanie w Gabinecie Owalnym.

Klich : Patrioty, polityka, żądania wyposażenia

7. Podsekretarz Tauscher i ambasador spotkali się z ministrem ON Bogdanem Klichem 8 lutego przed otwarciem SCCG. Klich oświadczył, że spodziewa się że polski Sejm i Senat ratyfikują uzupełniający Traktat o Siłach Zbrojnych pod koniec lutego lub na początku marca. Klich spodziewał się, że Prezydent Kaczyński szybko podpisze Traktat. Oświadczył, że rozumie konfigurację pierwszej zmiany rotacji Patriotów, ale zauważył że druga zmiana nastąpi w gorączce wyborów prezydenckich. Dlatego, byloby ważne, aby spełnić oczekiwania społeczne podczas wrażliwego politycznie okresu. Podsekretarz Tauscher i ambasador Feinstein wyjaśnili, że Patrioty nie zostaną zintegrowane z polską OPL. Takie posunięcie wymagałoby decyzji Prezydenta USA, a Prezydent takiej decyzji nie podjął. Byłoby ważne, aby Polska współpracowała z USA dla podtrzymania realistycznych oczekiwań społecznych, co do przyszłych rotacji Patriotów.

8. Klich wyraził zadowolenie spotkaniem Ministrów Obrony NATO w Stambule. Klich i Gągor oświadczyli, że Polska chciałaby przedłużyć obowiązujący okres wypożyczenia samochodów MRAP [dla PKW Afganistan]. W tej chwili 30 jest wypożyczonych do listopada 2010 i Polska potrzebowałaby, jeśli to możliwe, dodatkowych 50 pojazdów MRAP w maju, kiedy to planuje powiększenie liczebności wojsk w Afganistanie. Zażądał również jednego zestawu trałowego (Zestaw Oczyszczania Drogi - RCP).

9. Nawiązując do współpracy obronnej z państwami trzecimi, Klich oświadczył, że kraje bałtyckie były bardzo zadowolone z amerykańskiej propozycji planowania NATO, które jest kluczem do zapewnienia [bezpieczeństwa] wschodnich członków NATO. Stwierdził również, że chciałby aby USA miały status członka stowarzyszonego w nowozorganizowanej brygadzie polsko-ukraińsko-litewskiej. Klich podkreślił, że Polska, w kwestiach pozaeuropejskich, chciałaby pogłębić dialog z USA na temat Chin. Dodał, że ostatnio odbył dobrą wizytę w Chinach, podczas której Polska podpisała dwustronny układ o współpracy wojskowej.

Uczestnicy

10. Uczestnicy w spotkaniu z ministrem SZ Sikorskim

Ze strony USA - podsekretarz stanu Ellen Tauscher, ambasador Lee Feinstein

Ze strony Polski - minister SZ Radosław Sikorski, wiceminister SZ Jacek Najder, wiceminister SZ Andrzej Kremer, Dyrektor Sekretariatu Ministra Michał Miarka11. Uczestnicy spotkania z ministrem ON KlichemZe strony USA - podsekretarz stanu Ellen Tauscher, ambasador Lee Feinstein, Frank Rosse, z-ca Asystenta Sekretarza Biura ds. Weryfikacji, Zgodności i Badań, John Plumb Naczelny Dyrektor Polityki Obrony Przeciwbalistycznej w Biurze Obrony Strategicznej.

Ze strony Polski - ministrer ON, Bogdan Klich, Szef Sztabu Generalnego, gen. Franciszek Gągor, gen. dyw. Mieczysław Cieniuch, Piotr Pacholski, Dyrektor Biura Obrony Przeciwbalistycznej.

12. Podsekretarz Stanu Ellen Tauscher czytała tę depeszę.

Feinstein


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.