Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Dymisja wiceministra

Strategia i polityka, 05 stycznia 2008

Piotr Czerwiński zrezygnował z funkcji Sekretarza Stanu - I Zastępcy MON, zajmującego się m.in. zakupami sprzętu i uzbrojenia wojskowego.

Po rezygnacji minister obrony Bogdan Klich wystąpił do premiera o odwołanie swojego zastępcy. Emerytowany generał stwierdził, że przyczyną odejścia po nieco ponad miesiącu sprawowania funkcji, były sprawy osobiste. Jednak poważne zastrzeżenia co do jego nominacji zgłaszał były minister obrony rządu PiS, Aleksander Szczygło.

Polityk opozycji przypomniał, że prokuratura prowadzi dwa postępowania, w których pojawia się osoba generała. Według informacji przekazanych przez przedstawicieli prokuratury wojskowej, w jednej ze spraw istnieje materiał dowodowy wskazujący na ewentualną możliwość przyjęcia przez Piotra Czerwińskiego korzyści majątkowej w latach 2003-2004, choć nie jest prowadzone przeciw niemu postępowanie.

Z tego powodu minister Szczygło odwołał go z funkcji dowódcy 1 Dywizji Zmechanizowanej, a potem zablokował nominację na dowódcę IX zmiany PKW w Iraku. W tym okresie generał odszedł w stan spoczynku. Później, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o możliwości mianowania Piotra Czerwińskiego na stanowisko wiceministra obrony narodowej, Aleksander Szczygło interweniował w tej sprawie u Julii Pitery, odpowiedzialnej w rządzie za zwalczanie korupcji. Bezskutecznie.

Były już wiceminister obrony narodowej jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu i Akademii Pancernej im. Malinowskiego w Moskwie. W swojej karierze był m.in. dowódcą 3 Brygady Pancernej (przemianowanej później na 36 Brygadę Zmechanizowaną), zastępcą dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej, zastępcą dowódcy Międzynarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Iraku, dowódcą V zmiany Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku wreszcie dowódcą 1 Dywizji Zmechanizowanej.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.