Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Porozumienie w Bumarze

Przemysł zbrojeniowy, 24 lutego 2011

Wczoraj przedstawiciele Zarządu Grupy Bumar i związków związkowych podpisali porozumienie o restrukturyzacji i konsolidacji zakładów koncernu. Akt zakończył kilkumiesięczne negocjacje.

Zdjęcie: Bumar

Ze strony Bumaru porozumienie podpisali Prezes Zarządu, Edward E. Nowak i wiceprezes Cezary Szczepański. Stronę związkową reprezentowali Przewodniczący Sekcji Krajowych Przemysłu Zbrojeniowego, Stanisław Głowacki z NSZZ Solidarność oraz Jerzy Szpecht z ZZPE.

Podpisanie Porozumienia w sprawie procesu restrukturyzacji i konsolidacji w Grupie Bumar zakończyło trwające od lipca ubiegłego roku negocjacje, w sprawie głównych kierunków przekształceń strukturalnych. Wstępne ustalenia parafowano jeszcze w styczniu. Strony podpisały porozumienie w obecności Mikołaja Budzanowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Franciszka Adamczyka Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bumar sp. z o.o.

Umowa zakłada konsolidację zakładów w ramach czterech dywizji: Bumar Amunicja, Bumar Żołnierz, Bumar Elektronika i Bumar Ląd. Do tej pory relacje spółek w tych podmiotach były stosunkowo luźne. Działały one na podstawie umów konsorcjum. Już wkrótce dywizje przekształcą się w formy grup kapitałowych.

Rozwiązanie to było wcześniej krytykowane przez związkowców, jako tworzące kolejne struktury administracyjne. Ostatecznie wątpliwości te zostały jednak rozwiane. Różnice stanowisk w okresie negocjacji musiały również dotyczyć planowanej restrukturyzacji.

Według oficjalnych informacji z końca ubiegłego roku, proces ten zakładał przeniesienie zakładów Grupy w Warszawie, Wrocławiu i Gliwicach, w tylko jedną lokalizację w każdym z tych miast. Prezes Nowak zapowiadał również sprzedaż zakładów, które nie zajmują się bezpośrednio produkcją wojskową, tj. Ursusa, Tur-Woli i Fadromy Development.

W części z 23 pozostałych spółek miały zostać przeprowadzone sprzedaż zbędnego majątku i redukcje zatrudnienia. Te ostatnie w zakładach, w których tego procesu jeszcze nie przeprowadzono. Zarząd Grupy szacował w 2010, że z 9,5 tys. osób wówczas pracujących, powinno docelowo pozostać ok. 8 tys. Sprzedaż zbędnego majątku miała natomiast doprowadzić do zmniejszenia opłat i podatków. Wszystkie te działania miały doprowadzić do zmniejszenia kosztów działalności zakładów Bumaru o 180 mln zł już w 2012. W oficjalnym komunikacie Grupy nie ujawniono jednak, czy związki zawodowe zgodziły się na wszystkie te przedsięwzięcia.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.