Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

70% Czechów przeciw tarczy

Strategia i polityka, 09 stycznia 2008

Rośnie liczba Czechów nie zgadzających się na zainstalowanie w ich kraju radaru amerykańskiego systemu przeciwrakietowego. W grudniu sięgnęła ona 70%.

Z badań przeprowadzonych przez Centrum pro vyzkum verejneho mineni (CVVM) w dniach 3-10 grudnia 2007 wynika, że 26% Czechów jest przeciw, a kolejnych 44% zdecydowanie przeciw zainstalowaniu na terytorium Czech radaru amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. W badaniach przeprowadzonych przez ten sam ośrodek ponad rok wcześniej, we wrześniu 2006, przeciw było 60% (w tym 36% zdecydowanie). Liczba zwolenników zainstalowania radaru praktycznie się nie zmieniła. W grudniu 2007 było ich 23%, o 1% mniej niż we wrześniu 2006.

Jeszcze większą przewagę mają zwolennicy przeprowadzenia referendum w tej sprawie. W grudniu 2007 było ich 73% (w tym 45% zdecydowanie), podczas gdy przeciw opowiadało się 19% Czechów (zdecydowanie - 85). We wrześniu 2006 za referendum było 78% Czechów (49% - zdecydowanie), a przeciw 14% Czechów (4% - zdecydowanie). Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1056 Czechów w wieku powyżej 15 lat.

Wbrew opinii społeczeństwa rząd czeski kierowany przez Mirka Topolanka zmierza do wyrażenia zgody na zainstalowanie amerykańskiego radaru. Parlament może debatować nad tym problemem jeszcze w styczniu 2008. Wcześniej, w październiku 2007, czescy parlamentarzyści nie zgodzili się na przeprowadzenie referendum w sprawie umieszczenia radaru amerykańskiego systemu przeciwrakietowego.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.