Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

LIFT: ostateczna rozgrywka

Lotnictwo wojskowe, Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 06 czerwca 2011

Inspektorat Uzbrojenia MON przekazał 3 czerwca uczestnikom przetargu na samolot szkolenia zaawansowanego (LIFT) zaproszenia do składania ostatecznych ofert. Mają one zostać złożone do 29 lipca.

Ponad 2 tygodnie po ostatecznym zatwierdzeniu dokumentów przetargowych oferenci uczestniczący w pierwszej, rozpoczętej 2 września 2010 fazie przetargu na dostawę Zintegrowanego Systemu Szkolenia Personelu Lotniczego SZ RP (poziom LIFT; Lead-In Fighter Training; szkolenie prowadzące do uzyskania umiejętności niezbędnych do wykonywania podstawowych zadań myśliwskich na nowoczesnych samolotach bojowych) otrzymali 3 czerwca 2011 zaproszenia do składania ostatecznych ofert. Mają one być złożone do 29 lipca 2011.

Zgodnie z zapowiadaną taktyką IU MON, dokumenty skierowano do wszystkich 5 oferentów (Aero L-159B PL, Alenia Aermacchi M346 Master, BAE SYSTEMS Hawk AJT, KAI T-50P Golden Eagle, Patria ze zmodyfikowanymi samolotami Hawk T51/T51A/T66). Utrzymano sztywny wymóg posiadania przez oferowane samoloty systemu LIFT aktywnego systemu sterowania (fly-by-wire) oraz radaru, choć w tym przypadku zmodyfikowano wymaganie dotyczące pożądanego zasięgu (70 km dla celu o skutecznej powierzchni odbicia rzędu 5 m2, celów na tle ziemi z 50 km - poprzednio 100 km dla obiektów o skutecznej powierzchni odbicia 1m2, na tle ziemi nie mniej niż 60 km), przy czym premiowane jest uzyskiwanie jak największych zasięgów wykrycia.

Pozostawienie obligatoryjnego wymogu posiadania FBW oznacza de facto ograniczenie stawki do 2 konstrukcji: Korea Aerospace Industries (KAI) T-50P Golden Eagle (odmiana właśnie testowanego lekkiego samolotu bojowego FA-50) oraz Alenia Aermacchi M346 Master, choć w tym przypadku pozostaje kwestia integracji stacji radiolokacyjnej oraz systemów uzbrojenia i samoobrony.

W wyniku negocjacji prowadzonych z potencjalnymi oferentami pod koniec 2010 Inspektorat Uzbrojenia MON zrobił ukłon w kierunku oferentów, dopuszczając rozdzielenie dostaw na dwie transze po 8 samolotów. W pierwszej, dostarczanej do 30 listopada 2014, znaleźć miałyby się samoloty czysto szkolne, podczas gdy do 30 listopada 2016 dotrzeć miałyby do 4. Skrzydła w Dęblinie pozostałe samoloty w pełnej konfiguracji z możliwością wykonywania misji bojowych. Do tego czasu musiałyby także być zmodyfikowane wszystkie wcześniej dostarczone maszyny, przy czym w każdej chwili do szkolenia musiałoby być dostępnych 8 maszyn. Premiowanie ma być dostarczenie do 30 listopada 2014 wszystkich 16 samolotów w końcowej konfiguracji.

Inne zmiany obejmują:

  • usunięcie wymagania dostarczenia radiostacji ratowniczych pilota (ELT) zgodnych z systemem MEOSAR;
  • zastąpienie obligatoryjnego wymagania dostarczenia urządzeń IFF MkXIIA ich dostawą premiowaną za spełnienie (obligatoryjna jest dostawa urządzeń w standardzie Mk XII);
  • usunięto wymaganie dotyczące minimalnej masy uzbrojenia (2000 kg) przenoszonego na 4 węzłach podwieszeń, ale jednocześnie nie zalicza się do nich obecnie węzłów dedykowanych tylko dla jednego środka rażenia (np. pocisków klasy powietrze-powietrze);
  • zrezygnowano z konieczności przenoszenia bomb Mk81 i Mk83, skupiając się tylko na Mk82 (klasycznych i z systemem JDAM);
  • samoloty mają przenosić naprowadzane wiązką laserową bomby Paveway II (poprzednio Paveway III);
  • usunięto wymaganie: Oferent zobowiązany jest uzyskać zgodę producenta oraz odpowiednich władz administracyjnych, którym ten producent podlega, na ewentualną sprzedaż zamawiającemu każdego elementu z oferowanego pakietu uzbrojenia;
  • radar nie musi już wykrywać manewrujących pocisków w relacji powietrze-powietrze i nie musi zapewniać automatycznego omijania przeszkód terenowych (Automatic Terrain Following)
  • radar musi być wyposażony w funkcje przeciwdziałania zakłóceniom (poprzednio - powinien);
  • zmodyfikowano (zawężono) oczekiwane parametry pracy systemu samoobrony (ostrzegania przed opromieniowaniem wiązką laserową), dopuszczono instalację innego niż AN/ALE-47 wyrzutnika pułapek termicznych i dipoli oraz zażądano dostarczenia biblioteki danych dla stacji ostrzegania.

Zmieniono także kryteria oceny. Obecnie za koszt zakupu i eksploatacji można otrzymać 60%, za polonizację zaledwie 5%, za offset tylko 10% oraz za spełnienie warunków premiowanych aż 25%. Zgodnie z warunkami przetargu oferty mają być dostarczone - po wpłaceniu wadium w wysokości 20 mln zł - do 29 lipca, co jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa zostanie opóźnione o miesiąc.

Oferty muszą być ważne przez 150 dni. Komitet offsetowy ma 50 dni na ocenę propozycji offsetowych, a następnie - po wyborze preferowanego dostawcy - 90 dni na sfinalizowanie umowy offsetowej (bez której nie możliwe będzie zawarcie właściwego kontraktu - warto jednak pamiętać, że wielokrotnie ten warunek omijano).

Z terminarza wynika, że aukcja elektroniczna (w przypadku wpłynięcia minimum 2 ofert) przeprowadzona będzie w połowie września (w przypadku opóźnienia składania ofert - w połowie października, dokładnie w okresie wyborczym). Gdyby na placu boju pozostał jeden oferent, IU ma przeprowadzić z nim negocjacje dotyczące ceny i warunków dostaw. Uwzględniając kwestie negocjacji offsetu (jego zasadniczym odbiorcą mają być Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 w Bydgoszczy) podpisanie kontraktu może nastąpić między końcem grudnia 2011 a początkiem lutego 2012.

W pakiecie z samolotami dostarczony ma być także kompletny system szkolenia z systemem planowania misji i analizy polotowej (debriefingu) oraz kompleksowego symulatora lotu FMS (Full Mission Simulator), a także pakiet logistyczny. Dostawca ma także przeszkolić 12 pilotów (w tym 6 instruktorów) oraz co najmniej 50 osób personelu naziemnego.

Wedle dostępnych informacji w Programie 2009-2018 zarezerwowano na program LIFT łącznie ok. 2 mld zł, z czego w ramach programu głównego LIFT ok. 1,45 mld zł. Pozostałe środki znalazły się m.in. w programie Symulatory i trenażery.

KAI już w piątek, jako pierwszy i jedyny jak dotąd potencjalny oferent skomentował otrzymanie zaproszenia do składania ofert, podkreślając, iż zaoferowany Polsce samolot T-50P spełni wszystkie kluczowe wymagania MON, wyszczególnione w ogłoszonej specyfikacji technicznej przetargu na kompleksowy system szkolenia dla Sił Powietrznych RP. Jae Nam Lee, odpowiedzialny w KAI za Europę powiedział, iż otrzymaliśmy dziś ostateczną specyfikację przetargu na system szkolenia polskich sił powietrznych. Złożymy ofertę spełniającą wszystkie kluczowe wymagania polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Skonstruowany wspólnie z firmą Lockheed Martin samolot T-50P Golden Eagle jest w pełni kompatybilny z posiadanymi przez Polskę zaawansowanymi myśliwcami F-16. Zgodnie z priorytetami operacyjnymi Polski, T-50P posiada możliwości bojowe lekkiego samolotu bojowego, zdolnego do wypełniania zadań Su-22 i wspierania misji polskich F-16. Rozwiązuje to problem zastąpienia Su-22, które w przyszłości zostaną wycofane za służby. Nasza oferta będzie bardzo konkurencyjna i obarczona niskim ryzykiem. Większość ponoszonych jednorazowo wysokich kosztów integracji systemów i uzbrojenia została już w pełni pokryta przez rząd Korei, a integracja wszystkich systemów zostanie zakończona przed planowaną pierwszą dostawą dla Polski, bez ryzyka opóźnień.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.