Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Cenny czas na Red Flag

Lotnictwo wojskowe, Strategia i polityka, 15 czerwca 2012

Piloci samolotów bojowych uczestniczący w ćwiczeniach Red Flag twierdzą, że podczas lotu każda chwila jest wypełniona zadaniami do wykonania. Na ziemi również trudno o dłuższą chwilę wytchnienia.

Czas w czasie ćwiczeń Red Flag (Polacy przeciwko Agresorom, 2012-06-13, Polacy na Red Flag, 2012-06-12) wypełniają przygotowania do lotu lub omówienia wykonanych zadań. Polski kontyngent liczy 24 pilotów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Zadania rozplanowano tak, że każdy z nich wykonuje loty co drugi dzień. Nie znaczy to jednak, że mają zbyt wiele czasu dla siebie.

W ciągu dnia odbywają się dwa wyloty, w których uczestniczy zawsze jedna grupa polskich pilotów (przeważnie 6 samolotów F-16). Zanim jednak piloci zasiądą w kabinach, muszą poświęcić cały dzień na przygotowania. Zadania na kolejny dzień są podawane przez dowódcę ćwiczeń w rozkazie ATO (Air Task Order). Wtedy do działania przystępuje dowódca misji, który w oparciu o ATO ustala zadania dla poszczególnych uczestników. Każda grupa przystępuje do opracowywania taktyki realizacji postawionego zadania. Później jest ona oceniana przez dowódcę misji, który może wprowadzać dowolne modyfikacje, jeśli uzna, że przedstawiony mu plan działania nie spełnia oczekiwań. Może też uwzględnić dodatkowe okoliczności wynikłe w międzyczasie, jak np. dostępność tankowców, pogoda itp. Po tych ustaleniach określany jest plan działania dla całego ugrupowania. Ten etapy przygotowania zajmują cały dzień poprzedzający wykonanie misji.

Następny dzień zaczyna się od ogólnej odprawy, w której uczestniczą zarówno piloci niebieskich, jak i czerwonych. Omawia się na niej ogólne zasady organizacji lotów w danym dniu. Co ciekawe, odprawy odbywają się jednocześnie w bazie Eielson i JBER w Anchorage. Dzięki zastosowaniu połączenia wideokonferencyjnego uczestniczą w nich uczestnicy danej misji, stacjonujący w obu bazach. Takie rozwiązanie znakomicie upraszcza przygotowanie do wykonania zadań.

Po omówieniu ogólnych informacji, czerwoni opuszczają salę odpraw, a niebiescy mogą przystąpić do szczegółowego omówienia zaplanowanej misji. Odprawa ogólna i szczegółowa zajmują zazwyczaj ok. 1 h. Potem piloci przeprowadzają jeszcze szczegółowe omówienie postawionych zadań we własnych grupach. Później, po założeniu ubrań przeciwprzeciążeniowych, odbierają komunikaty meteorologiczne, informacje o częstotliwościach pracy środków łączności, radiolokatorów i ewentualne ostateczne zmiany do postawionych zadań. Później piloci kierują się do swoich samolotów.

Dzięki podziałowi pilotów na cztery grupy mogliśmy równomiernie rozdzielić obowiązki - mówi ppłk pil Paweł Marcinkowski, dowódca polskiego kontyngentu na Red Flag 12-2. - Staraliśmy się zaplanować zajęcia tak, aby piloci mogli przygotować się do lotu bez zbędnego pośpiechu, jednak bez marnowania cennego na ćwiczeniach czasu - podkreśla ppłk. Marcinkowski.

Wykonanie lotu nie kończy kwestii proceduralnych. Bezpośrednio po locie każda grupa uczestnicząca w misji omawia wykonanie zadania we własnym zakresie. Takie rozwiązanie organizacyjne pozwala zachować w poufności kwestie możliwości sprzętu, jakimi dysponują poszczególni uczestnicy. Chodzi o możliwości uzbrojenia, zasięgi pokładowych stacji radiolokacyjnych w różnych trybach pracy itp.

Później przychodzi czas na ogólne omówienie wykonanej misji, w którym uczestniczą zarówno niebiescy, jak i czerwoni. Na tym etapie potwierdza się ewentualne zestrzelenia. Jeśli podczas walki powietrznej pojawiły się wątpliwości, co do skuteczności ataku, właśnie na tym etapie można rozstrzygnąć ewentualne niejasności.

Po ogólnym omówieniu czerwoni opuszczają salę odpraw, a niebiescy kontynuują omawianie wykonanej misji - tym razem bardzo szczegółowo. Organizator ćwiczeń omawia wszystkie błędy popełnione podczas wykonanej misji, wyciąga się również wnioski - jak ustrzec się podobnych błędów w przyszłości. Uczestnicy mają okazję jeszcze raz dokładnie prześledzić przebieg misji i omówić wspólnie skuteczność realizacji zaplanowanej misji. Omówienie to zajmuje kilka godzin. Na tym kończy się procedura zaplanowania, wykonania i omówienia misji.

Ponieważ poranne wyloty odbywają się ok. 9:00, piloci muszą się stawić na terenie bazy o 5:30. Jeśli grupa wykonuje misję popołudniową, swoje obowiązki kończy nierzadko po 22:00.

Zdjęcia: Mariusz Adamski


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.