Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Reforma kierowania i dowodzenia SZ

Strategia i polityka, 27 lipca 2012

Według projektu nowelizacji ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej, powołane zostanie Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych, a rola sztabu Generalnego zostanie ograniczona do zadań planistycznych i doradczych.

Ubiegłoroczne uroczystości 93. rocznicy odrodzenia Sztabu Generalnego WP. Jeżeli proponowane przez nowe kierownictwo MON zmiany zostaną wprowadzone w życie, znaczenie tej instytucji znacznie zmniejszy się. Oddzielenie funkcji planistycznych i dowodzenia było postulowane od wielu lat / Zdjęcie: MON

Realizując wytyczne, określone przez Zwierzchnika Sił Zbrojnych ─ Prezydenta RP w głównych kierunkach rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022, Ministerstwo Obrony Narodowej, przy współudziale Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zakończyło prace nad projektem założeń do Ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. Celem projektowanych zmian jest usprawnienie systemu strategicznego kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi oraz dostosowanie go do nowoczesnych tendencji tworzenia połączonych organów dowodzenia, odpowiedzialnych za i funkcjonalne kierowanie jednocześnie formacjami z różnych rodzajów SZ.

Projekt ustawy przewiduje uproszczenie struktury kierowania i dowodzenia, m.in. poprzez połączenie odrębnych dziś dowództw rodzajów SZ w Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych. Projektowana reforma obejmuje rozdzielenie funkcji planistycznych, dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego.

W rezultacie Sztab Generalny WP zostanie przekształcony w organ planowania, doradztwa strategicznego i nadzoru, a obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowane w dwa dowództwa strategiczne: jedno ─ odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami - Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych RP i drugie - Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, odpowiadające za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, kryzysów oraz dowodzenie wojskami poszczególnych rodzajów SZ wydzielonymi do zagranicznych misji pokojowych.

Stojący na czele tych dowództw będą faktycznie dowodzić istniejącymi rodzajami SZ, tj. Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi, Marynarką Wojenną i Wojskami Specjalnymi. Minister Obrony Narodowej, poprzez dowódców, będzie kierował całokształtem działalności SZ RP.

Proponowane zmiany będą dotyczyć Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.) oraz niektórych innych ustaw, m.in. Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461). Chodzi m.in. o wskazanie podmiotów bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Podlegaliby mu bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, przy czym Szef Sztabu Generalnego WP zostałby usytuowany jako organ pomocniczy szefa MON.

Zmiany polegałyby m.in. na: uchyleniu jego kompetencji dotyczącej dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP w czasie pokoju (w imieniu Ministra Obrony Narodowej); zniesieniu obowiązku opiniowania lub wnioskowania przez ten organ decyzji w sprawach związanych ze strukturą, organizacją i działalnością SZ RP; określeniu na nowo jego zakresu zadań.

Proponowane w Ustawie zmiany mają zapewnić warunki organizacyjne do przygotowania dowództw na potrzeby wojennego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi, z uwzględnieniem potrzeb dowodzenia w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym. Projekt został skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.