Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Wydatki wojskowe Chin

Strategia i polityka, Przemysł zbrojeniowy, 04 marca 2008

Według oficjalnych danych, budżet chińskiego ministerstwa obrony wzrośnie w 2008 o 17,6%, do równowartości 59 mld USD. Amerykanie szacują jednak prawdziwą wielkość wydatków wojskowych ChRL nawet na 140 mld USD.

Planowany budżet w roku finansowym 2008 wyniesie w Chinach 417 796 mld juanów i będzie większy o 62,4 mld niż w 2007. Oznacza to wzrost o 17,6%, czyli niewiele mniej niż rekordowy wzrost w ubiegłym roku (19,4%), przy inflacji szacowanej na 7%.

W przeliczeniu na dolary, tegoroczny budżet będzie wynosił 59 mld USD. Jednak biorąc pod uwagę realną wartość nabywczą, wielkość tę należy określić na ok. 175-180 mld USD. Oznacza to, że o ile oficjalne dane i przeliczniki walut pozwalają umieścić wydatki Chin w rejonie takich państw jak Japonia, Rosja czy Wielka Brytania i na poziomie dziesiątej części wydatków USA, realna wartość oficjalnego budżetu jest o wiele wyższa i zapewnia Chinom prawdopodobnie drugie po USA miejsce na świecie.

Według Jianga Enzhu, rzecznika prasowego chińskiego parlamentu (Narodowego Kongresu Ludowego), zwiększenie wydatków spowodowane jest przede wszystkim koniecznością podniesienia uposażeń i asygnowania dodatkowych sum, kompensujących wzrost cen ropy naftowej oraz paliw dla sił zbrojnych. Wzrost wydatków na zakupy uzbrojenia, określił jako średnie.

Nie zmienia to jednak faktu, że od 1995 średnie, roczne wzrosty oficjalnych wydatków wojskowych ChRL mają wartość 9% (w cenach stałych) i siły zbrojne tego państwa - przy jednoczesnym zmniejszeniu liczebności do ok. 2,3 mln żołnierzy - przechodzą obecnie okres intensywnej modernizacji wyposażenia technicznego.

Osobną kwestią jest prawdziwa wysokość wydatków wojskowych Pekinu. Wiadomo bowiem, że w oficjalny budżet nie jest wliczana duża część środków przeznaczonych na kompleks obronny, w tym na siły strategiczne, zakupy zagraniczne czy jednostki paramilitarne. Podstawowy budżet ministerstwa obrony to zaledwie 1,7% PKB, tymczasem niezależni obserwatorzy określają jego wartość na 3-5%PKB.

Według corocznego raportu dla Kongresu USA prawdziwe wydatki wojskowe Chin zamykają się sumą od 95 do 139 mld USD, a więc są porównywalne z nominalnymi wartościami połączonych budżetów Rosji, Japonii i Południowej Korei. Biorąc pod uwagę realną wartość nabywczą, liczba ta może nawet osiągnąć 290-410 mld USD.

Według amerykańskich analityków Chiny skupiają się na uzyskaniu przewagi nad Tajwanem i możliwością realizowania wszystkich dostępnych opcji siłowych (od blokady po desant morski) wobec wyspy. Koncentrują w tym rejonie swoje najbardziej nowoczesne systemy uzbrojenia. W dalszej perspektywie, Pekin może jednak rozbudować potencjał do projekcji siły poza Tajwan.

Omawiając rozwój modernizacji technicznej chińskich sił zbrojnych amerykańscy analitycy zwrócili uwagę na rozwój coraz bardziej nowoczesnych, balistycznych pocisków rakietowych wszystkich rodzajów - w tym międzykontynentalnych - oraz pozyskanie nowych okrętów podwodnych, rosyjskich samolotów, broni precyzyjnej, niszczycieli i systemów obrony przeciwlotniczej i rozwój rodzimego samolotu wielozadaniowego F-10. Odnotowanie również fakt pozyskania zdolności do niszczenia satelitów przeciwnika i ogólny rozwój programu kosmicznego, a także dużą aktywność w działaniach informatycznych i wywiadowczych, również na terenie Stanów Zjednoczonych.

Mimo tego autorzy raportu dla Kongresu USA uważają, że szybki rozwój sił zbrojnych Chin nie stanowi na razie realnego zagrożenia dla interesów Waszyngtonu. Powodem są ogromne zapóźnienia i dzielący oba kraje dystans technologiczny, a także nierównomierność wzrostu potencjału wojskowego Państwa Środka.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.