Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

O budżecie MON na 2013

Strategia i polityka, 13 września 2012

Według przyjętego przez rząd projektu budżetu państwa na 2013, wydatki resortu obrony narodowej wzrosną do 31, 171 mld zł. To o 6,74% więcej niż w preliminarzu na br. Po uwzględnieniu inflacji, realny wzrost nie przekroczy jednak 3%, będąc zgodnym ze wzrostem PKB w 2012.

Ponad 560 mln zł zaplanowano na działania zagraniczne, głównie w Afganistanie / Zdjęcie: PKW Afganistan

Tegoroczny budżet MON ma zamknąć się kwotą 29,203 mld zł. Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich lat resort nie wydawał całej zaplanowanej kwoty. W 2010 i 2011 sumy te wynosiły po ok. miliard zł. W latach 2008-2009 nie wydano niemal 6 mld zł.

Projekt przyszłorocznego preliminarza zakłada przekazanie dla resortu obrony 31 170,8 mln zł, co stanowi wzrost o niemal 2 mld zł. Zwiększenie sumy w połowie pochłonie jednak inflacja, planowana na 2,5-3%.

Realne zwiększenie wydatków resortu o ok. 3% jest zgodne z zapisami ustawy o finansowaniu sił zbrojnych. Określa ona wysokość wydatków obronnych Polski (zdecydowaną większość z nich tworzy budżet MON), na 1,95% PKB. Obecnie za podstawę wykorzystuje się wielkość PKB z roku poprzedniego, a więc w przypadku preliminarza na 2013, szacunkową wielkość PKB z 2012. W odniesieniu do pierwotnych zamiarów ustawodawców, taka interpretacja przepisów oznacza zmniejszenie sum dostępnych dla MON o kilka procent.

Planowane wydatki majątkowe mają wynieść 8,169 mld zł (o 1,031 mld więcej niż w br.) co będzie stanowić 26,2% budżetu resortu. Jest to już poziom wystarczający do zastępowania starego sprzętu nowym, jednak nadal niewystarczający do odrobienia wieloletnich zaniedbań w kwestii modernizacji technicznej wyposażenia sił zbrojnych.

Wydatki na centralne wsparcie wzrosną o prawie 12% w porównaniu z 2012. Na 2013 zaplanowano na ten cel ponad 10,7 mld zł. Z tych środków finansowane będą m.in. zakupy oraz remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego, inwestycje budowlane, zakupy amunicji, paliwa, umundurowania, środków przeciwpożarowych, leków oraz żywności na zapasy mobilizacyjne, a także polski wkład w programy inwestycyjne NATO.

W porównaniu z 2012 r. procentowo największy, bo aż 3-krotny wzrost wydatków zaplanowano na działalność badawczo-rozwojową. Nadal będzie to jednak niewielka w porównaniu z innymi krajami suma zaledwie 78,4 mln zł.

O jedną piątą w przyszłym roku mają zostać zwiększone środki na dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi, czyli wydatki Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych i Dowództwa Garnizonu Warszawa (łącznie 529 mln zł). Niewiele wzrosną budżety rodzajów sił zbrojnych: na Wojska Lądowe zaplanowano 2,88 mld zł (wzrost o 1,9%, czyli biorąc pod uwagą inflację w istocie spadek), Siły Powietrzne – 1,53 mld zł (8%), Marynarkę Wojenną – ponad 683 mln zł (6%), Wojska Specjalne – prawie 311 mln zł (prawie 4%). Żandarmeria Wojskowa otrzyma niemal 209 mln zł, o 1% więcej niż w 2012. O ok. 1,5% spadną wydatki na misje zagraniczne (prawie 560 mln zł). Wydatki na zabezpieczenie wojsk, czyli logistykę wzrosną o ponad 2,5% kompensując inflację.

W podobnym wymiarze zwiększą się wydatki na emerytury i renty (6,69 mld zł, czyli 21,5% budżetu MON). Znacznie wzrośnie natomiast dotacja z budżetu MON dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (897 mln zł, czyli o 8,6% więcej niż w planie na 2012). Na zwiększenie wydatków powyżej poziomu inflacji mogą także liczyć Służba Wywiadu Wojskowego (125,8 mln zł; 5%) oraz Służba kontrwywiadu Wojskowego (164,4 mln zł; prawie 7%).

Projekt ustawy budżetowej, przyjęty przez Radę Ministrów, znajduje się obecnie w konsultacjach społecznych i musi zostać przedłożony Sejmowi do 30 września br.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.