Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Konferencja KSOIN

14 września 2012

W dniach 1-3 października br. w Spale odbędzie się II Konferencja bezpieczeństwa ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych, mienia, obiektów i informacji, organizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

KSOIN stało się nieodłącznym elementem polskiego systemu bezpieczeństwa. Na zdjęciu Prezes Zarządu Mieczysław T. Koczkowski w czasie IV Konferencji Plenarnej Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego – 2012 / Zdjęcie: KSOIN

Ochrona osób i mienia – choć kojarzy się przede wszystkim z zabezpieczeniem przedsiębiorstw – jest zagadnieniem o wiele szerszym, obejmującym także działania państwa w sytuacjach kryzysowych. Wiąże się także z kwestią zabezpieczenia obiegu informacji, również w podmiotach o kluczowym znaczeniu dla interesów kraju. Sprawa ta – w dobie coraz częstszych ataków w cyberprzestrzeni – nabiera kluczowego znaczenia.

Całym tym spektrum zadań zajmuje się Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN). Stowarzyszenie finalizuje obecnie przygotowania drugiej już konferencji, poświęconej ochronie osób, mienia i informacji. Honorowy patronat objął minister gospodarki. W imprezie uczestniczyć będą także przedstawiciele resortu obrony oraz policji. Jednym z prelegentów będzie dr. Krzysztof Janik, były minister spraw wewnętrznych i administracji. Konferencja odbędzie się w dniach 1-3 października br. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Tematem przewodnim jest wpływ transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego w Polsce oraz zmieniającej się sytuacji gospodarczej i politycznej na organizację zarządzania kryzysowego oraz kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej. Tematy poszczególnych spotkań konferencji będą dotyczyły – oprócz wspomnianych już kwestii – m.in. przybliżenia aktualnej sytuacji prawnej (w tym przepisów UE) i zdefiniowania zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju, w tym gospodarczego i informatycznego.

Osobna grupa tematów wiąże się z działaniem przedsiębiorstw, które muszą działać z uwzględnieniem dostępu do informacji niejawnych. Nakłada to na nie dodatkowe wymagania, m.in. skutecznej współpracy między pionem ochrony fizycznej i pionem ochrony informacji niejawnych.

Podobnie jak w przypadku pierwszej konferencji, przybliżona zostanie tematyka najnowszych metod i urządzeń chroniących informacje, ale także pomagających w ich zdobyciu. Wiąże się z tym kwestia wywiadu gospodarczego i zagrożenia ze strony nieuczciwych konkurentów.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.