Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

85 lat WITPiS

Przemysł zbrojeniowy, 18 września 2012

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku ma już 85 lat. Swój rodowód wywodzi z Biura Badań Technicznych Broni Pancernej, które współtworzyło niemal wszystkie czołgi i pojazdy WP w okresie II RP.

Uroczysta sesja Rady Naukowej WITPiS / Zdjęcie: WITPiS

Odrodzona Rzeczpospolita po zakończeniu działań wojennych w 1920 dysponowała liczącymi się siłami pancernymi. Wraz z armia gen. Józefa Hallera z przybył z Francji 1 pułk czołgów posiadający 120 czołgów lekkich Renault FT17. Było również kilkadziesiąt samochodów pancernych różnych typów.

Rozwój nowych pojazdów powierzono w 1927 biuru konstrukcji pancernych Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii. Po jego podziale w 1934 powstało samodzielne Biuro Badań Technicznych Broni Pancernej. Pracowali tam tak uznani konstruktorzy jak mjr Rudolf Gundlach (wynalazca m.in. odwracanego peryskopu, stosowanego powszechnie do dzisiaj), mjr Edward Karkoz czy kpt. Leon Czekalski.

Pracownicy Biura współtworzyli niemal wszystkie polskie konstrukcje pancerne i motorowe, od tankietek, przez czołgi lekkie (4TP, 7TP, 10TP), pływające (PZInż. 130), samochody pancerne, po samochody i motocykle wojskowe. By docenić ówczesne osiągnięcia - choć nie pozbawione wad – należy podkreślić, że całą infrastrukturę badawczą i przemysłową budowano od zera, a ostatnie konstrukcje, których produkcję seryjną przerwała wojna, reprezentowały już poziom światowy.

Działalność projektową i badawczą wznowiła powołana w 1947 Stacja Doświadczalna Departamentu Służby Samochodowej MON. Motoryzacja i opancerzenie stanowiły wtedy główne kierunki rozwoju, co przełożyło się na duże zapotrzebowanie na prace projektowe, konstrukcyjne i badawcze.

By sprostać tym wyzwaniom, Stacja Doświadczalna przekształciła się w Poligon Naukowo-Badawczy Sprzętu Pancernego i Motoryzacji, a jego siedzibę przeniesiono z Warszawy do Sulejówka. Szybko rosło znaczenie placówki, rozszerzał się zakres jej działalności.

W 1965 podniesiono jej status do rangi instytutu naukowego, nadając jej nazwę Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, który dzierży do dzisiaj.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności Instytut ulegał wielu przeobrażeniom. Zmieniały się szczegółowe zadania wynikające z realizowanych celów i aktualnych priorytetów sił zbrojnych, zmieniały się zasady gospodarki finansowej, organizacyjne struktury wewnętrzne oraz struktury zewnętrznego podporządkowania instytutu, zmieniali się również ludzie. Niezmienne zostały podstawowe obszary działalności takie jak: badania pojazdów gąsienicowych i kołowych, szeroko rozumiane badania eksploatacyjne, inżynieria materiałowa, ochrona przed korozją oraz ochrona balistyczna przed imitowanymi ładunkami wybuchowymi.

Na otwartym posiedzeniu Rady Naukowej, które odbyło się 17 września 2012 w siedzibie WITPiS, w Sulejówku, podsumowano 85 lat tradycji i dorobku Instytutu w zakresie badań i rozwoju techniki pancernej i samochodowej oraz wręczono pracownikom medale Za zasługi dla Obronności Kraju.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.