Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Przesunięcie redukcji Pentagonu

Strategia i polityka, 02 stycznia 2013

Wczoraj Izba Reprezentantów USA uzgodniła pakiet przedsięwzięć związanych ze zmniejszeniem deficytu budżetowego, głównie odnośnie wzrostu przychodów. Automatyczne redukcje wydatków, w tym wojskowych, zostały przesunięte na 1 marca br.

Ewentualne automatyczne redukcje wydatków Pentagonu nie dotkną bezpośrednio misji w Afganistanie. Zrobią to jednak pośrednio, przez ograniczenie liczby remontów sprzętu wojskowego, specjalistycznego szkolenia żołnierzy czy rezygnacji z usług części cywilnych spółek świadczących prace na rzecz ISAF / Zdjęcie: DO USA

Parlamentarzyści obu partii zdecydowali o podniesieniu podatków, w tym dla najbogatszych i od spadku. Jednocześnie wygasają zwolnienia podatkowe wprowadzone przez poprzednie ekipy rządzące. Szacuje się, że przyniesie to zwiększenie wpływów do budżetu federalnego o ok. 600 mld USD w ciągu najbliższej dekady. Ustawa została wcześniej przyjęta przez Senat USA, a obecnie oczekuje już jedynie na podpis prezydenta.

Oprócz zwiększenia przychodów, Amerykanie będą musieli przeprowadzić redukcję wydatków. Nadal zakłada się konieczność ich odgraniczenia o ok. 1,2 bln USD w ciągu 10 lat. Na 2013 zapowiedziano cięcia w wysokości ok. 110 mld USD, w stosunku do obecnie obowiązujących preliminarzy poszczególnych ministerstw i instytucji. Miały one wejść w życie 1 stycznia br. Dla Pentagonu oznaczałyby one konieczność rezygnacji z 57 mld USD, co przełożyłoby się m.in. na wręczenie wymówień tysiącom pracowników cywilnych i odstąpieniem od wielu zawartych już umów.

Decyzją Izby Reprezentantów wprowadzenie automatycznych cięć zostało przesunięte na marzec br. Oczekuje się, że ten czas zostanie wykorzystany na znalezienie kompromisu między Republikanami a Demokratami odnośnie partycypowania poszczególnych resortów w oszczędnościach budżetowych. Celem jest uniknięcie wprowadzenia redukcji automatycznych, które najsilniej uderzą w Pentagon. Według anonimowych urzędników tej instytucji, wojsko jest gotowe na ograniczenie swoich wydatków jedynie o ok. 100 mld USD w ciągu dekady.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.