Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Konsorcjum budowy Kormorana 2

Marynarka wojenna, Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 14 stycznia 2013

Remontowa i SMW utworzyły w Gdańsku nowe konsorcjum stoczniowe. Jego zadaniem jest budowa serii niszczycieli min Kormoran 2.

Jedna z artystycznym wizji niszczyciela min Kormoran 2 / Rysunek: MON

Konsorcjum utworzyła 7 stycznia 2013 gdańska Remontowa Shipbuilding (do 2011 Stocznia Północna SA – część kapitałowej Grupy Remontowa) i gdyńska Stocznia Marynarki Wojennej (SMW) – zarządzania przez syndyka masy upadłościowej, Magdalenę Smółkę. Umowa stanowi, że wiodącym podmiotem jest gdańska stocznia Remontowa, legitymująca się znakomitą pozycją na europejskim rynku okrętowym (m.in. udział we francuskim projekcie Mistral) i dobrymi wynikami finansowymi. Ale także bogatą historią wojskową dawnej Północnej, która zbudowała dziesiątki okrętów desantowych, szkolnych, hydrograficznych, a nawet kutrów torpedowych dla Polski, dawnego ZSRR oraz Bułgarii, byłej Jugosławii i byłego NRD. W Północnej/Remontowej powstał protoplasta dzisiejszego (po licznych przeróbkach) okrętu dowodzenia operacjami przeciwminowymi – ORP Kontradmirał Xavery Czernicki.

Porozumienie zakłada również możliwą wspólną realizację innych projektów związanych z planami rewitalizacji Marynarki Wojennej RP. Nie jest wykluczony udział konsorcjum w programie budowy nowego typu okrętów podwodnych naszej floty. Lider konsorcjum wierzy, że porozumienie pomoże wyjść na prostą Stoczni Marynarki Wojennej, zarządzanej przez syndyka masy upadłościowej. SMW znajduje się w procesie upadłości układowej od 2009. Sąd Gospodarczy w Gdańsku uznał jednak, że proces układowy restrukturyzacji się nie powiódł i wyrokiem z kwietnia 2011 ogłosił upadłość stoczni. Jednocześnie uznając, że porozumienie z wierzycielami i spłata zadłużenia są niemożliwe. Syndyk sądzi, że SMW znajduje się na dobrej drodze do wyjścia z kłopotów. Szacuje, że spodziewana rychła poprawa kondycji ekonomicznej SMW spowoduje możliwość sądowej zmiany statusu spółki: z upadłości likwidacyjnej, ponownie na upadłość układową.

Zakulisowym promotorem budowy nowego konsorcjum stoczniowego jest od jesieni 2012MON, jednak swoją (ewentualnie wiodącą) rolę chciałby także w nim grać resort Skarbu Państwa. Nie brakuje więc sporów między ministerstwami. Nie jest wykluczone, że do konsorcjum budowy jednostek Kormoran 2 dojść mogą już wkrótce nowe podmioty. Na przykład gdyńskie CTM (Centrum Techniki Morskiej).

Według nieoficjalnych informacji, po podpisaniu umowy konsorcjalnej syndyk SMW rozpoczęła rozmowy z MON. Z Gdańsku ocenia się, że debata biznesowa lidera konsorcjum z resortem obrony rozpocząć się ma w połowie stycznia 2013.

MON zdecydowało już, że okręty Kormoran 2 (wstępnie mają to być co najmniej 3 jednostki, z możliwością przedłużenia serii o 2 następne, wyposażone w bezzałogowe statki głębinowe) budowane mają być z zastosowaniem stali małomagnetycznej (uzyskano już aprobatę ministra obrony). Oznacza to oparcie się na technologiach stosowanych w niemieckich konstrukcjach okrętów przeciwminowych. Skomplikowany proces spawania dużych arkuszy stali małomagnetycznej został już w Polsce opanowany. Między innymi przez Stocznię Szczecińską Nową (od 2009 w stanie likwidacji poprzez wyprzedaż majątku). Nie jest wykluczone, że właścicielem technologii szczecińskich jest obecnie gdańska Remontowa.

MON podało niedawno, że konstrukcją Kormorana 2 zainteresowały się Ukraina i Kazachstan.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.