Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Oblot nowego europejskiego bezzałogowca

Lotnictwo cywilne, 01 marca 2013

EADS Cassidian poinformowała wczoraj o udanym oblocie najnowszego bsl – Atlante. Wydarzenie miało miejsce na lotnisku Rozas w Hiszpanii.

Najnowszy hiszpański bezzałogowy statek latający, Atlante startuje do pierwszego lotu. Pod kadłubem widoczny jest hak, używany do hamowania po przyziemieniu / Zdjęcie: EADS Cassidian

Program budowy hiszpańskiego bezzałogowego statku latającego był realizowany pod kierownictwem centrum ds. rozwoju technologii przemysłowych (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial – CDTI). Jego podstawowym zamiarem było skonstruowanie i zbudowanie bezzałogowca wyłącznie siłami rodzimych placówek naukowo-badawczych i przemysłowych.

Maksymalna masa startowa Atlante to 520 kg, w tym 100 kg wyposażenia obserwacyjnego (kamery telewizyjne lub termowizyjne). Jest on skonstruowany z kompozytów, w układzie grzbietopłata z usterzeniem motylkowym. Rozpiętość skrzydeł to 8 m, długość całkowita – 4,6 m, a wysokość – 1,6 m. Zasięg maksymalny ma wynosić 400 km, a wysokość lotu – 6100 m. Obliczeniowa długotrwałość lotu szacowana jest na 20 h. Bezzałogowiec może wykonywać starty samodzielnie, z lotnisk utwardzonych lub gruntowych, albo z pomocą wyrzutni. Zestaw ma składać się z co najmniej czterech bsl, naziemnej stacji kierowania oraz wyposażenia do transportu i wyrzutni startowej.

Według projektantów, Atlante został skonstruowany zgodnie z przepisami dotyczącymi zdatności lotniczej dla załogowych statków powietrznych. Dzięki temu ma wykonywać operacje lotnicze w kontrolowanej cywilnej przestrzeni powietrznej. Wśród zadań przewidywanych dla Atlante są misje wojskowe i cywilne, w tym patrolowania obszarów zurbanizowanych i zamiejskich, poszukiwania i ratownictwo, wykrywania pożarów lasów, niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych czy nadzór nad imprezami masowymi.

Obecnie Atlante jest najważniejszym innowacyjnym projektem bsl w Hiszpanii. W przedsięwzięciu biorą udział potentaci przemysłu lotniczego i obronnego: Cassidian, Indra, GMV i Aries oraz ponad 140 innych poddostawców i kontrahentów. Ogółem w programie zatrudnionych jest ponad 500 osób.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.