Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Sudan porozumiał się z Sudanem Południowym

Strategia i polityka, 11 marca 2013

Obydwa państwa porozumiały się w sprawie wycofania wojsk z terenów przygranicznych. Krok ten ma pozwolić na załagodzenie dwustronnych relacji oraz zażegnanie ryzyka konfliktu zbrojnego.Armia Sudanu Południowego dysponuje relatywnie silnymi wojskami lądowymi – tworzą ją członkowie partyzanckiej Sudan People's Liberation Army, którzy w przeszłości zbrojnie walczyli o oderwanie się od Chartumu. Brakuje jej jednak lotnictwa oraz środków obrony przeciwlotniczej, przez co często pozostaje bezsilna wobec ataków sudańskich wojsk lotniczych / Zdjęcie: allAfrica

Porozumienie zostało zawarte w piątek, w czasie spotkania ministrów obrony obydwu państw w Addis Abebie w Etiopii. Umowa zakłada symultaniczne wycofanie wojsk z przygranicznej strefy zdemilitaryzowanej. Odpowiednie rozkazy mają zostać rozesłane do dowódców polowych do 14 marca. Relokacja oddziałów wojskowych ma trwać do 5 kwietnia.

Przestrzeganie piątkowych ustaleń ma być nadzorowane m.in. przez członków oenzetowskiej misji United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA). Została ona powołana do życia w 2011 w celu monitorowania sytuacji bezpieczeństwa na terenie spornej prowincji Abyei.

Faktyczne utworzenie strefy zdemilitaryzowanej jest krokiem na drodze do unormowania dwustronnych stosunków pomiędzy Chartumem i Dżubą. Od czasu uzyskania przez Sudan Południowy niepodległości w połowie 2011, relacje obydwu stron pozostają napięte. Powodem są spory terytorialne dotyczące przygranicznych prowincji oraz brak porozumienia w sprawie opłat za tranzyt surowców energetycznych.

Warto przypomnieć, że większość lokalnych złóż ropy naftowej zlokalizowana jest na terenach kontrolowanych przez Sudan Południowy. Jednak ze względu na jego śródlądowe położenie, eksport surowca możliwy jest jedynie przy użyciu tras przesyłowych biegnących przez terytoria na północy. Władze w Chartumie domagają się z tego tytułu odpowiednich opłat tranzytowych, które w ocenie Dżuby są zbyt duże.

Brak porozumienia w kluczowych kwestiach oraz resentymenty Chartumu w związku z utratą kontroli nad roponośnymi terenami na południu, doprowadziły w przeszłości do licznych incydentów granicznych. Do najgroźniejszych z nich, mogących potencjalnie skutkować wybuchem pełnoskalowego konfliktu zbrojnego, doszło wiosną 2012. Obydwie strony wykonały wówczas rajdy na terytoria sąsiada, próbując przejąć kontrolę nad strategiczną infrastrukturą zlokalizowaną przy granicy. Ostatecznie ryzyko wojny zostało zażegnane dzięki mediacjom środowiska międzynarodowego, w tym przede wszystkim ONZ oraz państw Unii Afrykańskiej.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.