Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.


Planowane do realizacji w 2007 zamierzenia modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP stanowią kontynuację długotrwałego procesu zwiększania zdolności bojowych SZ RP, głównie w zakresie dostępności sił w określonym czasie i możliwości ich przerzutu.

W programie zakupów na 2007 zaplanowano środki na jeden (!) przeciwlotniczy zestaw artyleryjski PZA Loara /Zdjęcie: Grzegorz Holdanowicz

Przewiduje się, że realizacja zaplanowanych na 2007 zadań w całych Siłach Zbrojnych RP przyczyni się do:

 • poprawy sprawności systemu dowodzenia i łączności;
 • integracji zautomatyzowanych systemów dowodzenia i kierowania środkami walki;
 • zwiększenia możliwości rozpoznania elektronicznego i stopnia integracji narodowego systemu rozpoznania i walki elektronicznej z systemem NATO;
 • poprawy możliwości transportowych, usprawnienia podejmowania i transportu zapasów;
 • zdolności do wykrywania i likwidacji skażeń.

Zasadnicze zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w 2007 r. realizowane będą głównie poprzez zakupy nowoczesnej techniki wojskowej. Zakłada się, że dostawy nowego UiSW dla SZ realizowane będą przede wszystkim na podstawie umów wieloletnich zawartych w latach poprzednich, dotyczących m.in.:

w Wojskach Lądowych:

 • kołowych transporterów opancerzonych Rosomak;
 • wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR;
 • sprzętu łączności w tym m.in.: ruchomych węzłów łączności cyfrowej RWŁC-10/T w wersji kontenerowej, radiostacji pokładowych i plecakowych UKF i KF, radiolinii cyfrowych z osprzętem oraz zestawów satelitarnych;

w Siłach Powietrznych:

 • samolotów wielozadaniowych F-16C/D Block 52M+ - środki finansowe spoza budżetu MON;
 • samolotów transportowych CASA C-295M wraz z wyposażeniem;
 • rakietowych zestawów przeciwlotniczych średniego zasięgu.

w Marynarce Wojennej:

 • korwety wielozadaniowej proj. 621 (program Gawron);
 • systemów rakietowych woda-woda dla okrętów typu 660 Orkan (program Żeglarek);
 • rakietowych pocisków przeciwlotniczych Standard SM-1 Block VI do fregat typu FFG-7 oraz pocisków rakietowych klasy woda-woda RBS-15Mk.3 do okrętów rakietowych typu 660 Orkan.

Ponadto, priorytetowo traktowane będzie przygotowanie koncepcji pozyskania średniego śmigłowca transportowego do transportu taktycznego oraz SAR, a także samolotów i śmigłowców do przewozu VIP.

Względnie duży poziom prac badawczo-rozwojowych w Wojskach Lądowych wiąże się zapewne przede wszystkim z dawno oczekiwanym tworzeniem wersji specjalistycznych transportera Rosomak /Zdjęcie: Grzegorz Holdanowicz

W 2007 na modernizację techniczną SZ RP zaplanowano środki budżetowe w kwocie 4,6 mld zł. Kwota ta jest o 29% wyższa od planowanych środków w 2006 (tj. o kwotę 1,036 mld zł). Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4,0 mld zł, co stanowi blisko 87% wartości planu, zaś na wydatki bieżące kwotę 0,6 mld zł.

WL: prace rozwojowe - 69 mln zł

W Wojskach Lądowych nakłady finansowe na modernizację techniczną wzrosły o kwotę ok. 406 mln złotych czyli o 20% w stosunku do 2006. Projekt planu Wojsk Lądowych przewiduje wydatki na modernizację techniczną w wysokości ok. 2 451 mln zł., w tym:

 • wydatki bieżące - 289 mln zł
 • amunicja, materiały wybuchowe
 • 167 mln zł;
 • remont uzbrojenia i sprzętu wojskowego - 122 mln zł;
 • wydatki majątkowe - 2 162 mln zł
 • prace rozwojowe - 69 mln zł;
 • wdrożenia - 107 mln zł;
 • zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego - 1 746 mln zł;
 • części zamienne - 135 mln zł;
 • modernizacja UiSW oraz techniki specjalnej - 105 mln zł.
 • Na zakupy UiSW i środków bojowych dla Wojsk Lądowych planuje się kwotę ok. 2 048 mln zł, w ramach których planuje się pozyskanie m.in.:
 • kołowych transporterów opancerzonych Rosomak w wersji bojowej i bazowej;
 • przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR;
 • przeciwlotniczego zestawu artyleryjskiego Loara;
 • miniaturowych, bezpilotowych samolotów rozpoznawczych;
 • sprzętu dowodzenia i łączności, w tym: ruchome węzły łączności cyfrowej RWŁC-10/T w wersji kontenerowej, radiostacje pokładowe i plecakowe UKF i KF, wóz dowodzenia ZWD-10R Łowcza 3, mobilny moduł stanowiska dowodzenia MMSD, wozy dowodzenia IRYS 2000, radiolinie cyfrowe z osprzętem, zintegrowane węzły teleinformatyczne;
 • integracji systemu identyfikacji swój-obcy Supraśl z uzbrojeniem i sprzętem wojskowym;
 • zautomatyzowanych zestawów kierowania ogniem dywizjonu artylerii Topaz;
 • zautomatyzowanego systemu rozpoznawczo-zakłócajacego na pasmo UKF Przebiśnieg;
 • pocisków rakietowych do przeciwlotniczych zestawów rakietowych Grom.

W planach zakupowych Sił Powietrznych po raz pierwszy uwzględniono środki na zakup przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu, przeznaczonych do obrony baz w Krzesinach i Lasku. Wedle aktualnych planów SP niemal na pewno zdecydują się na zakup i późniejsze modernizacje oferowanego przez rząd Królestwa Norwegii systemu NASAMS, używanego w Europie przez Norwegów i Hiszpanów oraz właśnie zakupionego przez Holandię. Zastanawia jednak całkowity brak prac badawczo-rozwojowych, zupełnie jakby nie było konieczne przeprowadzenie m.in. integracji systemu wymiany danych w standardzie Link 16 z narodowym systemem dowodzenia czy choćby podjęcie prac nad polonizacją przyszłego nowego systemu rakietowego... /Zdjęcie: Grzegorz Holdanowicz

Remontom poddawana będzie perspektywiczna technika Wojsk Lądowych, na które zaplanowano kwotę ok. 221 mln zł. Modernizowane będą m.in.:

 • przeciwlotnicze rakietowe wozy bojowe Osa;
 • samobieżne artyleryjskie zestawy przeciwlotnicze ZSU-23-4 Szyłka do standardu ZSU-23-4MP Biała;
 • śmigłowce szturmowe Mi-24W;
 • śmigłowce wielozadaniowe Mi-2 (!);
 • śmigłowce transportowe Mi-8 i Mi-17;
 • stacja radiolokacyjna N-21;
 • stacjonarny i polowy system teleinformatyczny.

SP: prace rozwojowe - brak

Nakłady finansowe na modernizację techniczną w Sił Powietrznych wzrosły o kwotę ok. 272 mln zł tj. o 34% w stosunku do 2006 r. Projekt planu Sił Powietrznych przewiduje wydatki na modernizację techniczną w wysokości ok. 1 082 mln zł, w tym:

 • wydatki bieżące - 189 mln zł
 • zakup środków bojowych - 32 mln zł;
 • remont uzbrojenia i sprzętu wojskowego - 157 mln zł;
 • wydatki majątkowe - 893 mln zł
 • prace rozwojowe - brak;
 • wdrożenia - 40 mln zł;
 • zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego - 611 mln zł;
 • części zamienne - 109 mln zł;
 • modernizacja UiSW oraz techniki specjalnej - 102 mln zł;
 • współfinansowanie programów NATO i UE - 31 mln zł.

Na zakupy UiSW i środków bojowych dla Sił Powietrznych zaplanowano kwotę ok. 751 mln zł, w ramach której przewiduje się pozyskanie m.in.:

 • śmigłowców w wersji do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP);
 • lekkich śmigłowców szkolno-treningowych PZL SW-4 Puszczyk;
 • rakietowych zestawów przeciwlotniczych średniego zasięgu (dla ochrony baz w Krzesinach i Łasku);
 • logistycznego zintegrowanego systemu informatycznego dla samolotów F-16C/D;
 • samolotów transportowych CASA C295M;
 • trójwspółrzędnego radaru TRS-15 Odra (beznakładowo - rozpoczęcie procedur przetargowych);
 • systemów nawigacji TACAN;
 • systemu projektowania sieci Link 16;
 • radiostacji VHF, UHF, HF z osprzętem.

Ponadto, w związku z wypracowaniem resursu technicznego samolotów Jak-40 konieczne jest pozyskanie średnich samolotów pasażerskich do przewozu VIP. W najbliższych latach przewiduje się zakup, ze środków spoza budżetu MON, sześciu samolotów do zabezpieczenia przewozu VIP i do wykonywania zadań specjalnych.

Zgodnie z wcześniejszymi zamiarami kontynuowany ma być proces modernizacji Orkanów i powinien być zakupiony mobilny lądowy zestaw rakietowy Marynarki Wojennej (MLZR MW), oparty o pociski RBS15. Wiadomo jednak, iż mocno dyskutowana jest jego podległość, jako że pociski w docelowej odmianie Mk3 mają zasięg ok. 200 km i możliwość atakowania celów lądowych, co może być także wykorzystane do działań Wojsk Lądowych. Być może warto rozważyć stworzenie pierwszej wspólnej jednostki lądowo-morskiej? /Zdjęcie: Przemysław Gurgurewicz

Kontynuowane będą remonty perspektywicznego UiSW Sił Powietrznych, na które zaplanowano kwotę ok. 259 mln zł. Modernizacji (modyfikacji) poddane będą m.in.:

 • samoloty MiG-29;
 • statki powietrzne do wykonywania misji SAR;
 • samoloty szkolno-treningowe TS-11 Iskra.
 • MW: prace rozwojowe - 1 mln zł

Nakłady finansowe na modernizację techniczną Marynarki Wojennej wzrosły o ok. 109 mln zł (27%) w stosunku do 2006. Projekt planu Marynarki Wojennej przewiduje wydatki na modernizację techniczną w wysokości ok. 519 mln zł, w tym:

 • wydatki bieżące - 95 mln zł
 • zakupy środków - 11 mln zł;
 • remont uzbrojenia i sprzętu wojskowego - 84 mln zł;
 • wydatki majątkowe - 424 mln zł
 • prace rozwojowe - 1 mln zł;
 • wdrożenia - 14 mln zł;
 • zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego - 372 mln zł;
 • części zamienne - 6 mln zł;
 • modernizacja UiSW oraz techniki specjalnej - 31 mln zł.

Na zakupy UiSW i środków bojowych dla Marynarki Wojennej zaplanowano kwotę ok. 389 mln zł, w ramach której przewiduje się pozyskanie m.in.:

 • systemów rakietowych woda-woda dla okrętów typu 660 Orkan (program Żeglarek);
 • korwety wielozadaniowej proj. 621 (program Gawron);
 • rakietowych pocisków przeciwlotniczych Standard SM-1 Block VI do fregat FFG-7;
 • rakiet woda-woda RBS15 Mk3 do okrętów rakietowych typu 660 Orkan;
 • aparatowni transmisyjnych RWŁC-10T;
 • radiolinii cyfrowych R-450A z osprzętem;
 • mobilnego lądowego zestawu rakietowego RBS15 Marynarki Wojennej (MLZR MW);
 • bateryjnego systemu kierowania ogniem przeciwlotniczego zestawu artyleryjskiego S-60 Blenda.

Remontom, na które zaplanowano kwotę ok. 115 mln zł, poddawana będzie perspektywiczna technika Marynarki Wojennej. Modernizowane będą m.in.:

 • śmigłowce Kaman SH-2G - doposażenie w radiolokacyjne urządzenia ostrzegawcze i przystosowanie śmigłowców do użycia uzbrojenia torpedowego;
 • okręty typu 660 Orkan - wyposażenie w system obrony biernej (produkcji duńskiej spółki Terma) i ILS;
 • śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14 PŁ;
 • okręt logistyczny typu 130Z (m.in. przystosowanie do przechowywania oraz montażu uzbrojenia do wykrywania i niszczenia min morskich);
 • zautomatyzowany system dowodzenia Łeba-3;
 • fregata ORP gen. KazimierzPulaski.- instalacja systemu przesylania danych w standardzie Link 11.

Opracowanie: RAPORT-wto
na podstawie materialów Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON.
Zamierzenia mogą ulec zmianie w przypadku uchwalenia niższego budżetu MON


RAPORT-wto - 12/2006
Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.