Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Autor: Remigiusz Wilk

18 lutego Prezydent RP Bronisław Komorowski, wraz z ministrem obrony narodowej i innymi gośćmi odwiedził 1. Pułk Specjalny Komandosów w Lublińcu. Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP zapoznał się z obecnym stanem i perspektywami rozwoju Wojsk Specjalnych i aktualną sytuacją operacyjną Zadaniowych Zespołów Bojowych w Afganistanie, jak również z ćwiczeniem certyfikującym Skorpion IX Zgrupowania Wojsk Specjalnych wydzielonego do IX zmiany PKW Afganistan.

Wydzielony pododdział z Morskiej Jednostki Działań Specjalnych wraz z 1. PSK wchodzi w skład działającego w Afganistanie w ramach Zadaniowego Zespołu Bojowego 50 (Task Force 50) / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Podczas swojej wizyty w Lublińcu, po powitaniu przez dowódcę jednostki płk. Ryszarda Pietrasa, Bronisław Komorowski odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego pięciu komandosów za wyjątkową ofiarność i odwagę w czasie działań. Jest to najwyższe odznaczenie wojskowe nadawane w Polsce za czyny bojowe w czasie pokoju.

Ostatnie dwa lata były czasem intensywnych zakupów dla 1. PSK, w ręce snajperów trafiły między innymi 12,7-mm wielkokalibrowe karabiny wyborowe Barrett M82A3

Prezydent wziął udział w prezentacji szkolenia Zespołu Bojowego 1. PSK, jak również zapoznał się z uzbrojeniem i wyposażeniem żołnierzy. Pod koniec swojej wizyty złożył kwiaty pod pomnikiem poległych komandosów (na którym było wówczas osiem nazwisk) i dokonał wpisu do księgi pamiątkowej jednostki.

W ramach realizacji planu rozwoju pułku komandosów w latach 2009-2018 planowane jest zwiększenie potencjału pułku z Lublińca - największej polskiej jednostki specjalnej - przez utworzenie kolejnego, czwartego Zespołu Bojowego D, jak również Grupy Wsparcia Informacyjnego.(ciąg dalszy w numerze)


Broń i Amunicja - 02/2011
Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.