Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Konferencja w WSOWL

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, 26 kwietnia 2013

Wczoraj we wrocławskiej WSOWL odbyło się II sympozjum Nowoczesne technologie w szkoleniu wojskowym. Jego głównym tematem były nowoczesne symulatory i trenażery do szkolenia wojskowego.

Pokazany na sympozjum system SK-1 Pluton składał się z czterech symulatorów wieży Hitfist-30P, czterech symulatorów kierowania, transporterów Rosomak (jeden został umieszczony na ruchomej platformie symulującej poruszanie się pojazdu) i stanowisk komputerowych dla czterech dowódców drużyn (desantu) oraz dla dowódcy plutonu. Na zdjęciu stanowisko instruktora, który wyposażony jest w podgląd wszystkich stanowisk

25 kwietnia na terenie wrocławskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych odbyło się, przygotowane we współpracy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych (OBRUM) sympozjum naukowe, poświęcone wojskowym systemom szkoleniowym. Obok strony wojskowej, w imprezie uczestniczyły również placówki naukowe, badawcze oraz przedsiębiorstwa branży zbrojeniowej.

Symulatory używane do treningu żołnierzy podzielone zostały na trzy główne grupy: realnego pola walki (wykorzystywane w szkoleniu poligonowym, jak zestawy symulatorów laserowych dla żołnierzy i pojazdów), wirtualnego pola walki (dla załóg pojazdów, od szkolenia indywidualnego przez drużynę i pluton do nawet kompanii lub batalionu) oraz operacyjno-taktyczne (znajdujące zastosowanie głownie w ćwiczeniach sztabowych, jak JTLS czy JCATS).

Zauważona została potrzeba wykorzystania takich systemów nie tylko w szkoleniu indywidualnym (trenażery uczące obsługi) i szczebla operacyjno-taktycznego (używane w ćwiczeniach sztabowych), ale również na szczeblu taktycznym. Te ostatnie mają pozwolić na ćwiczenie sytuacji bojowych. Obecnie symulatory tego rodzaju znajdują się jedynie w ośrodku szkolenia Leopard w Świętoszowie.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne przedstawiło propozycję modernizacji technicznej symulatorów rodzin Ortles dla wozów bojowych BWP-1 i Beskid dla czołgów T-72 i PT-91. Wojska Lądowe używają kilkudziesięciu systemów z WCBKT. W przypadku Beskidów, możliwe jest doprowadzenia symulatorów T-72 do standardu pozwalającego na szkolenie również na czołgi PT-91 Twardy. Możliwości wszystkich urządzeń mogą zostać też rozszerzone o możliwość działania na wspólnym wirtualnym polu walki.

Podczas demonstracji system TR-PPZR Grom został sprzężony z SK-1 Pluton. Żołnierz trenujący z wyrzutnią pocisków rakietowych znajdował się na tym samym, wirtualnym polu walki, co pluton transporterów Rosomak ćwiczący przy użyciu SK-1 / Zdjęcia: Paweł K. Malicki

Największa atrakcją sympozjum była prezentacja kompleksowego symulatora SK-1 Pluton do szkolenia załóg KTO Rosomak. System opracowany przez OBRUM Gliwice umożliwia szkolenie kierowców, obsług wież oraz pełnych załóg wozów (w tym współdziałania z desantem) do pełnego plutonu włącznie. Symulator oparty jest na wirtualnym polu walki VBS2, stworzonym przez czesko-australijskie przedsiębiorstwo Bohemia Interactive. Platforma ta umożliwia m.in. współdziałanie z odmiennymi systemami treningowymi bazującymi na VBS2, jak też oprogramowaniem innych producentów. Warunkiem jest wymiana informacji za pomocą standardowych protokołów HLS/DIS, co umożliwi wspólne ćwiczenie z załogami czołgów Leopard 2A4.

Przedsiębiorstwo Arex, należące do Grupy WB Electronics, zaprezentowało na sympozjum trenażer TR-PPZR Grom składający się z dostosowanej makiety PPZR GROM, okularów wirtualnej rzeczywistości oraz oprogramowania VBS2 (BME 2012: TR-PPZR Grom z Arexu, 2012-06-30, Trenażer Gromu, 2012-09-06).

W odróżnieniu od symulatorów wirtualnego pola walki, PCO pokazało trenażer realnego pola walki – poligon laserowy PLM-1M Giewont, będący ewolucją systemu Czantoria. Jego cechy wyróżniające to m.in. użycie bezpiecznego dla oka lasera, czy możliwość strzelania do aż 8 żołnierzy do jednej tarczy. System zaprezentowany został w pokazie dynamicznym przygotowanym przez chorążych WSOWL.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.