Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Podpisanie ustawy reformującej system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Strategia i polityka, 22 lipca 2013

Dzisiaj Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Bronisław Komorowski podpisał Ustawę z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw – usprawniającą i unowocześniającą system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisuje ustawę reformującą system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej

Podpisanie dokumentu odbyło się w Sztabie Generalnym WP.  W uroczystości uczestniczyli m.in. minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, przedstawiciele parlamentu, kierownictwa MON i kadra dowódcza SZ RP, z szefem Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysławem Gocułem na czele.

Prace nad projektem założeń do Ustawy zostały zakończone rok temu (Reforma kierowania i dowodzenia SZ, 2012-07-27). Nowelizacja ustawy o ministrze obrony pozwoli zmniejszyć liczbę centralnych dowództw, zmieni też rolę Sztabu Generalnego. Podczas ceremonii podpisania ustawy prezydent mówił, że otwiera ona drogę do głębokiej zmiany w polskich siłach zbrojnych. Dodał, że nowelizacja dostosuje struktury dowódcze do wielkich zmian, które już zaszły w siłach zbrojnych poprzez ich profesjonalizację i ograniczenie ich liczebności.

W ostatnich latach to jedna z najważniejszych i priorytetowo traktowana reforma w polskiej armii, której celem jest konsolidacja systemu dowodzenia wokół trzech podstawowych funkcji - planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego. System dowodzenia ma być taki sam w czasie pokoju, jak i kryzysu lub wojny.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw została przyjęta przez polski Parlament 12 lipca 2013. Reforma jest dokończeniem zapoczątkowanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, w okresie kiedy pełnił funkcję Ministra Obrony Narodowej, zmian w systemie kierowania i dowodzenia.

Konsolidacja systemu została również ujęta, jako jeden z priorytetów w określonych przez prezydenta Głównych kierunkach rozwoju SZ RP i ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022. W przygotowaniu założeń oraz rządowego projektu ustawy Ministerstwo Obrony Narodowej wspierane było przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Reforma zakłada racjonalną konsolidację systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji - planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego - sprzężonych bezpośrednio z kierowaniem politycznym. Jednocześnie reforma zakłada ujednolicenie systemu kierowania i dowodzenia na czas pokoju, kryzysu i wojny.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Sztab Generalny WP ma zostać przekształcony w organ planowania i doradztwa strategicznego. Natomiast obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowanie w dwa dowództwa strategiczne: Dowództwo Generalne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami w czasie pokoju, łączące dotychczasowe dowództwa: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych oraz Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, kryzysów, a także dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w zagranicznych misjach pokojowych.

Po zmianach, ministrowi obrony narodowej będą podlegać bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, co w pełni odwzoruje konstytucyjną zasadę cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.