Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowa strategia nowego Zarządu Bumaru

Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 03 czerwca 2008

W 2007 sprzedaż spółki Bumar wyniosła 2,81 mld zł (w 2006 - 2,44 mld zł), a zysk netto 11,5 mln zł, czyli na podobnym poziomie jak przed rokiem. Zdecydowanie spadł natomiast eksport spółki.

Zarząd Bumaru, jeszcze bez osoby odpowiedzialnej za strategię przemysłową. Od lewej: Alicja Indrian - dyrektor finansowy, Dariusz Dębowczyk - dyrektor ds. handlu, prezes - Edward Edmund Nowak, Cezary Szczepański - dyrektor ds. badań i rozwoju / Zdjęcie: Wojciech Łuczak

Najpilniejszym zadaniem nowego Zarządu Bumaru jest więc podwojenie słabej wielkości eksportu - z 213,8 mln USD w 2007 do zakładanego na 2008 - 466,2 mln USD (Załamanie eksportu Bumaru). Będzie to bardzo trudne, bo poprzedni zarząd Bumaru, z okresu rządów koalicji PiS, w praktyce zaprzestał zawierania nowych kontraktów eksportowych - głównie z powodu własnej nieudolności, ale także rozgrywek politycznych (Walka o Bumar).

Dziś mediom przedstawił się zarządu Bumaru, a jego członkowie mówili o wizjach i zamierzeniach strategicznych. Edward Edmund Nowak (Edward Nowak prezesem Bumaru), z wykształcenia inżynier elektryk - prezes Zarządu Bumaru, legitymuje się m.in. stanowiskami wiceministra w resortach gospodarczych (trzykrotnie) i członka Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu (2006). Był on również współzałożycielem-fundatorem stacji RMF FM. Członkiem Zarządu Bumaru - dyrektorem ds. badań i rozwoju jest Cezary Szczepański, inżynier lotnictwa z tytułem doktora habilitowanego nauk technicznych. Ma on w życiorysie m.in. stanowisko szefa spółki symulatorowej ETC i Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji (2007-2008). Od niedawna stanowisko członka Zarządu Bumaru - dyrektora ds. handlu, a także restrukturyzacji i konsolidacji piastuje Dariusz Dębowczyk - prawnik. Był on związany z centralą handlową PEZETEL (1986-2003), Agencją Mienia Wojskowego (2004-2007), a ostatnio z prywatnym przedsiębiorstwem NAT Export-Import. Nieprzerwanie pozycję członka Zarządu Bumaru, dyrektora do spraw finansowych utrzymuje Alicja Indrian - prawnik i finansista. Jak zauważył prezes Nowak jest ona nieocenionym sumieniem ekonomicznym i finansowym grupy.

Jak zadeklarował prezes Nowak, ostatniego członka Zarządu Bumaru - osobę, która zająć się ma zarządzaniem jednostkami przemysłowymi grupy i strategią przemysłową przedsiębiorstw holdingu - w najbliższym czasie wybrać ma w konkursie Rada Nadzorcza.

Każdy z członków Zarządu Bumaru przedstawił swój bilans otwarcia i obraz zamierzeń z jakimi przystępuje do pracy.

Prezes Edward Nowak:

 • W okresie miesiąca zatwierdził regulamin organizacyjny i nową strukturę spółki, obecnie pracuje nad strategią. Jej cele: odzyskanie i ugruntowanie pozycji głównego narodowego koncernu zbrojeniowego w wymiarze przemysłowym, handlowym i politycznym, konsolidacja produktowa, budowa trójkąta współdziałania - wojsko, przemysł, nauka (Rada Wojskowo-Przemysłowa - ciało doradcze), zawarcie strategicznego porozumienia MON - Bumar, tworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego grupy (sprzyjać temu ma pomysł szefa MON - Bogdana Klicha utworzenia nowego departamentu resortu obrony - współpracy z przemysłem);
 • Bumar będzie dążył do konsolidacji pod swoimi skrzydłami wszystkich przedsiębiorstw zaangażowanych w dostawy, modernizację i remonty sprzętu dla wojska oraz formacji ochrony porządku i bezpieczeństwa. Porozumienie zawarte z ARP przewiduje, że jedynie spółki skoncentrowane na produkcji czysto cywilnej pozostaną w Agencji. Bumar będzie dążył do przyłączenia także Stoczni Marynarki Wojennej oraz Centrum Produkcji Wojskowej Huty Stalowa Wola;
 • Bumar chce współpracować ze wszystkimi przedsiębiorstwami branży zbrojeniowej w skali Polski i Europy, nie wykluczając związków kapitałowych z najlepszymi w kraju spółkami prywatnymi (AMZ Kutno, WB Electronics). W stosunkach międzynarodowych obowiązywać ma jednak zasada wzajemności, to znaczy otwarcie naszego rynku w zamian za otwarcie rynku kontrahenta;
 • Bumar zamierza powołać swoje następujące grupy produktowe: pojazdy wojskowe, broń - amunicja i rakiety, sprzęt elektroniczny, sprzęt lotniczy i morski, wyposażenie indywidualne i usługi.

Alicja Indrian:

 • Grupa rozpoczynała w 2002 od stanu klęski - bilans -17 mln zł strat ogólnych, 9 mln zł straty netto, dziś Bumar ma do dyspozycji linie kredytowe w 22 bankach. Może zmobilizować 1,5 mld zł do dyspozycji. W wielu bankach warunki kredytowe są znacznie wygodniejsze niż te oferowane większości ich klientów;
 • W okresie 2004-2008 Bumar corocznie korzystał z dotacji państwa w wysokości od 32 do 60 mln zł na prace badawczo-rozwojowe. W 2006 skorzystano z funduszów unijnych B + R w wysokości 35 mln zł;
 • Krajowe zamówienia MON w 2007 były rekordowe - 1,851 mld zł, spowodowały to szybkie zakupy resortu obrony pod koniec ubiegłego roku. Według wszelkich przewidywań w 2008 będą one mniejsze - 1,416 mld zł;
 • Do końca 2008 zakończyć się ma proces rewolucji elektronicznej w finansach Bumaru, dzięki temu w 2009 wyniki ekonomiczne podawane będą na bieżąco.

Dariusz Dębowczyk:

 • Priorytetem będzie umocnienie i rozszerzenie pozycji Bumaru na rynku indyjskim. Już się to po części udało. Bumar rozpoczyna współpracę z koncernami Tata i Bharat Electronics Limited (ten ostatni jest partnerem WB Electronics). Indie mają być nie tylko klientem, ale partnerem Bumaru. Hindusi są zainteresowani wspólnymi inwestycjami w systemy obronne, nie wykluczają inwestowania w polski przemysł zbrojeniowy. Indie bardzo zainteresowane są naszym sprzętem kolejowym, oferowanym przez Bumar;
 • Indonezja i Malezja pozostaną ważnymi klientami Bumaru. Nowe otwarcie rokuje rynek Wietnamu;
 • Bumar planuje prawdziwą ofensywę eksportową używaną bronią z zapasów Wojska Polskiego w Afryce Północnej i Afryce Zachodniej;
 • Nowymi polami ekspansji będą kraje Ameryki Łacińskiej: Argentyna, Chile, Peru, Kolumbia, a być może także Wenezuela;
 • Broń strzelecka i amunicja będą orężem do zdobywania rynku USA. Niewykluczone jest otwarcie spółki Bumaru w Stanach Zjednoczonych;

Cezary Szczepański:

 • Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Bumaru nie ma być zapleczem spółki, ale siłą wiodącą. Utworzyć je mają: OBR SM Tarnów, OBRUM Gliwice, gdyńskie CTM i warszawski PIT. Ich stopniowe włączanie w organizm holdingu ma być bezkonfliktowe;
 • Bumar oferować ma w przyszłości nie produkty, ale systemy systemów i zdolności integracyjne. Umożliwiać mają to także sojusze strategiczne z korporacjami zagranicznymi, np. europejskim domem technologii rakietowych MBDA, czy izraelskim Rafaelem;
 • Bumar będzie się starał angażować w wielkie programy zbrojeniowe Europy i świata.

Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.