Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Szwedzi modernizują CV90

Wojska lądowe, 12 lutego 2014

Szwedzka agencja zaopatrzenia wojskowego (FMV) zamierza zlecić modernizację większości użytkowanych przez Armén (wojska lądowe Szwecji) bwp CV90.

Jeden ze szwedzkich CV90 wysłanych do Liberii w ramach misji pokojowej ONZ, United Nations Mission in Liberia (UNMIL) / Zdjęcie: FMV

Szczegóły programu modernizacyjnego szwedzkich CV90 zostaną dopiero opracowane. W ich ustaleniu pomóc mają rozmowy prowadzone między przedstawicielami FMV oraz resortu obrony. Głównym celem modernizacji pojazdów jest wydłużenie ich resursu co najmniej do 2030, a także zamontowanie nowocześniejszego systemu dowodzenia i kierowania ogniem. Zgodę na całe przedsięwzięcie wydał już rząd Fredrika Reinfeldta.

Według nieoficjalnych informacji, modernizacji poddanych może zostać 365 spośród 509 CV90 użytkowanych przez Armén. Szacunki dotyczące kosztu całego przedsięwzięcia wahają się między 1,6 mld SEK (757,9 mln zł) a 2,2 mld SEK (1 mld zł). Według oficjalnego komunikatu FMV, prace modernizacyjne mogłyby rozpocząć się nawet w br. Porozumienie w tej sprawie mogłoby zostać z kolei zawarte w ciągu 6 miesięcy.

CV90 dostarczono Armén w latach 1994-2002. Co więcej, producent pojazdów, BAE Systems Hägglunds, dysponuje 40 egzemplarzami podwozi bwp, co umożliwia ich szybki montaż, w razie gdyby zaistniała taka potrzeba.

Warto przypomnieć, że debiutujący podczas zeszłorocznego MSPO 2013 pojazd koncepcyjny Concept PL-01, osadzony został właśnie na podwoziu wywodzącym się z linii rozwojowej CV90 / Zdjęcie: Michał Likowski

Po raz pierwszy szwedzkich bwp użyto poza granicami kraju w latach 2004-2006, kiedy to 13 CV90 wysłano do Liberii w ramach wsparcia misji pokojowej ONZ, UNMIL. W 2009 Szwedzi wysłali 9 pojazdów tego typu do Afganistanu (Szwedzkie wzmocnienia, 2009-08-18).

Wysyłane do Afganistanu pojazdy zostały zmodernizowane do standardu CV9040C. Producent wzmocnił m.in. ich pancerz. Wozy przystosowano też do pracy w warunkach klimatycznych diametralnie różniących się od szwedzkich.

Modernizacją afgańską objęto około 40 CV90. Ogółem 58 szwedzkich bwp zostało dotąd w różnym stopniu zmodernizowanych i przystosowanych do udziału w różnych misjach zagranicznych na całym świecie.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.