Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowe Bory dla WP

Przemysł zbrojeniowy, Wojska lądowe, 22 marca 2014

Inspektorat Uzbrojenia negocjuje z Zakładami Mechanicznymi Tarnów umowę na dostawy kolejnej partii 7,62-mm karabinów wyborowych Bor.

Wojsko Polskie odebrało już 136 karabinów wyborowych Bor do amunicji 7,62 mm x 51 NATO. Broń została sprawdzona bojowo w Iraku i Afganistanie. Obecnie negocjowane są dostawy kolejnej partii tych konstrukcji strzeleckich / Zdjęcie: Paweł Ścibiorek

Zakup kolejnej partii karabinów wyborowych jest zgodny z zapisem z Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2014-2015. Ostatnia umowa wieloletnia z producentem została podpisana w 2011 i nie uwzględniała zamówień uzupełniających, dlatego zaszła konieczność wznowienia dostaw tych konstrukcji strzeleckich.

Będzie to trzecie zamówienie na karabiny wyborowe z Tarnowa. Pierwszy trzyletni kontrakt na 81 Borów podpisano 8 czerwca 2008, obejmował dostawy 31 egzemplarzy w 2008, 20 w 2009 i 30 w 2010 (Nowe karabiny wyborowe dla SZ RP, 2008-09-10). Drugie zamówienie na dostawy 55 karabinów zawarte zostało 8 czerwca 2011. Producent miał dostarczyć 25 Borów w 2011 i 30 w 2012 (Nowe Bory i LM-60D dla WP, 2011-06-13).

Zaprojektowane przez OBRSM Tarnów (obecnie część ZMT) 7,62-mm karabiny wyborowe Bor w układzie bezkolbowym zostały wprowadzone do Sił Zbrojnych RP 6 lipca 2009 poleceniem Szefa Inspektoratu Wsparcia nr 63. Dokumentacja do ich produkcji seryjnej została zatwierdzona przez dyrektora ówczesnego DPZ MON orzeczeniem nr 296/OSU/07 wydanym 21 maja 2007. Ich standardowym wyposażeniem jest celownik optyczny Schmidt & Bender 3-12x50 PM II/LP, przyjęty do armii 7 marca 2012 poleceniem nr 31.

Prowadzenie negocjacji z Zakładami Mechanicznymi Tarnów, które potwierdziły prawa własności dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej karabinów (przejęte wraz z przyłączeniem pierwotnego twórcy OBRSM Tarnów do ZMT), jest uzasadnione tym, że pozyskanie innych niż wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP typów karabinów wyborowych, skomplikowałoby funkcjonowanie istniejącego podsystemu technicznego, wymusiłoby konieczność stworzenia nowego, odrębnego działu podsystemu zabezpieczenia logistycznego, wymagałoby rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materiałowo-technicznego, szkolenia obsług i specjalistów pododdziałów remontowych oraz pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsług, napraw i remontów. Utrudniłoby również realizację procesu szkolenia strzelców wyborowych w ośrodkach szkolenia i pododdziałach.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.