Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

SG-311 w modernizacji

Marynarka wojenna, Przemysł zbrojeniowy, 05 listopada 2014

Na początku października rozpoczęto modernizację okrętu Straży Granicznej SG-311 Kaper 1.

Jednostka pełnomorska SG-311 Kaper 1 projektu SKS-40 / Zdjęcie: Antoni Ciejpa

W pierwszym tygodniu października jedna z dwóch jednostek pływających typu SKS-40, należących do Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG, Dwa patrolowce dla Straży Granicznej, 2010-06-24), przycumowała do stoczniowego nabrzeża, by mogły rozpocząć się na niej prace modernizacyjne. Obecnie na terenie Stoczni Remontowej Nauta S.A. w Gdyni trwa remont SG-311, prowadzony przez Zakład Remontowy Urządzeń Okrętowych Sp. z o.o. (DCNS z Nautą, 2014-07-09).

To pierwszy etap modernizacji tej jednostki. Kolejny, planowany na przyszły rok, obejmie m.in. montaż specjalnego systemu opuszczania łodzi oraz wyposażenie patrolowca w elastyczną zaporę przeciwrozlewową wraz z systemem zbierania i przechowywania zanieczyszczeń.

Kaper 1 to nazwa własna jednostki, która miała być pierwotnie statkiem kontroli strefy (stąd symbol SKS-40). Zbudowano ją w  Stoczni Wisła na zamówienie administracji morskiej. Podniesienie bandery nastąpiło 21 stycznia 1991. Kilka miesięcy później jednostka trafiła do MOSG i otrzymała numer burtowy SG-311.

Z uwagi na upływ lat, a tym samym określonego w przepisach okresu międzyremontowego, pod koniec lipca br. MOSG rozpoczął procedurę przetargową na wykonanie remontu pośredniego rozszerzonego o modernizację SG-311. Spośród trzech złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano propozycję Zakładu Remontowego Urządzeń Okrętowych sp. z o.o.

6 października podpisana została umowa na przeprowadzenie prac remontowych, a już następnego dnia na terenie Stoczni Remontowej Nauta rozpoczęto prace modernizacyjne. Wykonawca usługi zobowiązał się, że do 15 grudnia br. zakończy prace remontowe i modernizacyjne jednostki. Koszt usługi to 888 tys. zł. Kwota ta nie obejmuje prac poweryfikacyjnych i prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć podczas opracowywania przedmiotu zamówienia. Środki na część remontową pochodzą z budżetu MOSG. Źródłem pieniędzy na część modernizacyjną jest Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Do najważniejszych prac remontowo-modernizacyjnych zaliczyć należy konserwację podwodnej części kadłuba wraz z urządzeniami znajdującymi się poniżej linii wodnej (śruby, trzony sterowe, wały śrubowe), remont instalacji, w tym m.in. chłodzenia silników oraz przeciwpożarowej, przegląd urządzeń nawigacyjnych i podzespołów silników.

Przeprowadzona będzie również modernizacja pomieszczeń, w tym sterówki, kabiny kapitańskiej, ciągów komunikacyjnych, magazynu prowiantowego, pentry, kambuza i mesy. Zyskają one całkowicie nowy wygląd i funkcjonalność, dzięki czemu załoga będzie miała bardziej komfortowe warunki pełnienia służby. Szczególnie interesująco zapowiadają się zmiany, jakie wprowadzone zostaną w sterówce. Likwidacja m.in. pomieszczenia radiowego spowoduje zwiększenie jej powierzchni. Dzięki zamontowaniu nowych okien, zdecydowanie poprawi się widoczność, umożliwiając załodze prowadzenie obserwacji w obszarze 360º, co zwiększy komfort manewrowania jednostką.

Już w przyszłym roku dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska SG-311 zostanie wyposażony w nowoczesny dźwig do opuszczania łodzi używanej przez funkcjonariuszy z grup kontrolnych MOSG. Zamontowany zostanie też system do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych, składający się z zapory, urządzenia zbierającego, przewodów elastycznych i zbiorników do przechowywania zanieczyszczeń.

Na podstawie informacji MOSG


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.