Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Uzbrojenie dla polskich F-16

Lotnictwo wojskowe, Przemysł zbrojeniowy, 02 lutego 2015

Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o zamówieniu na dostawę środków bojowych dla samolotów F-16 używanych przez Siły Powietrzne.

IU poszukuje dostawcy m. in. szkolnych pocisków rakietowych CATM-120C / Zdjęcie: Bartosz Głowacki

Przedmiotem zamówienia opublikowanego przez Inspektorat Uzbrojenia jest dostawa lotniczych środków bojowych – pocisków rakietowych i bomb dla samolotów F-16C/D. Odbiorcą uzbrojenia będzie 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

IU zamierza nabyć 32 CATM-120C, czyli treningowej wersji kierowanego pocisku rakietowego średniego zasięgu AIM-120C-5 AMRAAM. Kolejne zamówienie dotyczy 3000 nabojów sygnałowych CXU-33A/B, przeznaczonych do kompletacji bomb ćwiczebnych BDU-33D/B, stosowanych w dzień, w celu wizualnego oznaczenia miejsca trafienia bomby.

W ramach zamówienia planuje się też zakup 100 bomb lotniczych GBU-38B/B JDAM, o masie 227 kg, złożonych z zespołu kierowania KMU-572B/B, zapalnika czasowego FMU-152A/B i odłamkowo-burzącej bomby lotniczej ogólnego przeznaczenia Mk 82 oraz 100 bomb lotniczych kierowanych laserowo GBU-12B/D Paveway II, złożonych z zespołu kierowania MAU-169L/B, zespołu stabilizującego MXU-650C/B, zapalnika czasowego FMU-152A/B i odłamkowo-burzącej bomby lotniczej ogólnego przeznaczenia Mk 82 (Bomby ćwiczebne dla F-16, 2014-11-03).

Oprócz tego IU chce zakupić 200 odłamkowo-burzących bomb lotniczych ogólnego przeznaczenia Mk 84 z zapalnikiem czasowym FMU-152A/B i 100 odłamkowo-burzących bomb lotniczych ogólnego przeznaczenia Mk 82 z zapalnikiem czasowym FMU-152A/B.

Termin składania ofert upływa 2 marca. Oferty, w języku polskim, można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia. IU dokona wyboru maksymalnie 5 wykonawców, dla każdej części zamówienia, których następnie zaprosi do składania ofert. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie. Kryteria udzielenia zamówienia to cena (95% wagi) i gwarancja (5% wagi).  


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.