Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowa misja w programie Copernicus

Astronautyka, 12 maja 2015

ESA i Airbus Defence and Space podpisały kontrakt dotyczący nowej misji obserwacyjnej w ramach programu Copernicus.

Jason-CS / Sentinel-6 to misja, której celem jest wykonanie precyzyjnych pomiarów powierzchni oceanów / Rysunek: Airbus Defence and Space

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i Airbus Defence and Space podpisały kontrakt dotyczący opracowania i produkcji satelity Jason-CS / Sentinel-6A. Umowa opiewa na 177 mln euro (ponad 726 mln zł).

Jason-CS / Sentinel-6 to misja, której celem jest wykonanie precyzyjnych pomiarów powierzchni oceanów. Drugi satelita wejdzie do eksploatacji po zatwierdzeniu programu przez Radę EUMETSAT, europejskiej organizacji meteorologicznej, w czerwcu br. i będzie współfinansowany przez EUMETSAT i Unię Europejską w ramach programu Copernicus.

Satelity będą mierzyć odległość od powierzchni oceanów, co 10 dni, z dokładnością kilku cm i wykorzystają te dane do stworzenia globalnej mapy oceanów. Obserwacja zmian wysokości powierzchni morza z tak dużą precyzją pozwoli na określenie zapewni globalnego poziomu mórz, szybkości i kierunku prądów oceanicznych oraz ilości ciepła zmagazynowana w oceanach. Pomiary te mają kluczowe znaczenie dla tworzenia modeli oceanów i przewidywania wzrostu poziomu morza. Dane będą również wykorzystywane do prognoz pogody i ostrzegania przed sztormami.

Misja Sentinel-6 stanowi część europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus. Jest to europejska sieć monitorowania środowiska, która dostarczy użytecznych informacji o powierzchni lądów, oceanów i stanie atmosfery (Sentinel-2A gotowy do startu, 2015-02-25). Dzięki temu kraje Unii Europejskiej będą dysponowały źródłem informacji na potrzeby zastosowań związanych z ekologią, a także bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

Sentinel-6 jest też kontynuacją programu rozpoczętego w 1992, który miał na celu gromadzenie satelitarnych pomiarów powierzchni oceanów. Satelity Jason-CS / Sentinel-6, o masie ok. 1,3 t, umożliwią prowadzenie ciągłych pomiarów od odpowiednio 2020 i 2026, z wysokości około 1350 km. Obydwie misje, z których każda potrwa 5,5 roku, będą nadzorowane i zarządzane przez EUMETSAT w Darmstadt w Niemczech. Satelity będą oparte na konstrukcji CryoSat.

Podobnie jak w przypadku satelity CryoSat, głównym wykonawcą segmentu kosmicznego i koordynatorem konsorcjum branżowego działającym w imieniu ESA będzie dział Airbus Defence and Space w Friedrichshafen. Thales Alenia Space France skonstruuje główny przyrząd pomiarowy - radiowysokościomierz, którego poprzednik jest już używany w satelitach CryoSat-2, Jason-3 i Sentinel-3. Inne przyrządy są opracowywane przez NASA/JPL w Stanach Zjednoczonych. Partnerem misji Sentinel-6/Jason-CS jest również Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna (NOAA).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.