Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

VII NATCON

Marynarka wojenna, Przemysł zbrojeniowy, 07 lipca 2016

W dniach 20-22 czerwca w Gdańsku, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON.

Tegoroczna edycja NATCON zgromadziła rekordową liczbę 326 uczestników z 13 krajów, którzy wysłuchali 123 referatów / Zdjęcie: Krzysztof Miłosz, AMW

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON od 4 lat, w połączeniu z Targami BALT-MILITARY-EXPO, stanowi integralne przedsięwzięcie, wpisujące się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń, poruszających tematykę technologii morskich dla obronności i bezpieczeństwa (BALT-MILITARY-EXPO po raz 14, 2016-06-06). Siódma edycja Konferencji już po raz kolejny organizowana była wspólnie przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej i Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Obrony Narodowej i Politechniką Gdańską. Patronat honorowy nad Targami i Konferencją objął Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Sponsorem głównym Konferencji został Kongsberg, a sponsorami oficjalnymi Thales i Sygnity S.A.

W tegorocznej konferencji uczestniczyli m.in. Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Brysiewicz, Inspektor Marynarki Wojennej kadm. Mirosław Mordel, Dowódca Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego wadm. dr Stanisław Zarychta, Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kadm. Piotr Stocki, Zastępca Narodowego Hydrografa Wielkiej Brytanii, Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, dowódcy związków taktycznych Marynarki Wojennej, przedstawiciele nauki i przemysłu z Polską Grupą Zbrojeniową na czele oraz przedstawiciele organizatorów i współorganizatorów.

Około 260 uczestników z Polski i z zagranicy wysłuchało 92 referatów, które stały się podstawą do nawiązania współpracy zarówno pomiędzy przedstawicielami nauki, przemysłu i przyszłymi użytkownikami. Do udziału w konferencji zgłosili się przedstawiciele ponad 50 instytucji i przedsiębiorstw z 13 krajów: Polski, Niemiec, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Ukrainy, Rumunii, Izraela, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Brazylii i Etiopii. Zgłoszone referaty obejmowały trzy bloki tematyczne: morskie systemy walki, system bezpieczeństwa morskiego i eksploatację techniki morskiej. Trzy najbardziej nowatorskie referaty zostały uhonorowane nagrodami w postaci tradycyjnych kryształowych latarni.

Wśród laureatów znalazły się wystąpienia przedstawicieli: OBR CTM S.A. Franciszka Szarkowskiego i Pawła Polańskiego pt. Nowoczesne okrętowe urządzenia demagnetyzacyjne dla nowobudowanych jednostek;  Akademii Marynarki Wojennej kmdr ppor. dr Rafała Miętkiewicza pt. Possible applications of USVs in Polish Navy; Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Mirosława Gerigka i Wojskowej Akademii Technicznej mjr dr Pawła Dobrzyńskiego, dr Stanisława Lipskiego i dr Bogdana Machowskiego pt. Koncepcja miniaturowych superkawitacyjnych torped o napędzie rakietowym dla załogowych i bezzałogowych systemów walki morskiej.

Warto nadmienić, że w tym roku po raz kolejny zorganizowano konferencję kół naukowych i doktorantów pt. Wyzwania dla bezpieczeństwa, która jako integralna część konferencji NATCON zgromadziła ponad 66 młodych naukowców z 9 uczelni, którzy wygłosili 31 referatów.

Tegoroczna edycja NATCON zgromadziła rekordową liczbę 326 uczestników z 13 krajów, którzy wysłuchali aż 123 referatów. To bezsprzecznie potwierdza rosnącą świadomość i wagę spraw bezpieczeństwa morskiego państwa.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.