Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Kolejny etap OpUSS zakończony

Lotnictwo cywilne, 02 września 2016

Zespół pracowników naukowych i studentów Wydziału MEiL PW zakończył kolejny etap integracji floty bezzałogowych i załogowych statków latających.

Jeden z bsl używanych podczas badań w programie OpUSS / Zdjęcie: Wydział MEiL PW

Zespół badawczy Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i Lockheed Martin dokonały udanej demonstracji technologii optymalizacji misji bezzałogowych statków latających, z wykorzystaniem systemu łączności i zarządzania flotą bsl z samolotu załogowego. Jest to kolejny pomyślnie zakończony etap współpracy PW i LM w ramach projektu badawczego: Optymalizacja bezzałogowego systemu systemów (Optimization of Unmanned System of Systems, OpUSS), realizowanego od listopada 2013.  Obecny etap badań związany jest z zarządzaniem lotem bsl ze stacji mobilnej.

Technologie rozwijane w projekcie mają ogromny potencjał aplikacyjny: komercyjny i wojskowy w związku z coraz częstszym i coraz bardziej różnorodnym wykorzystaniem bezzałogowych systemów powietrznych na świecie – powiedział prof. Janusz Narkiewicz, kierownik Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego.  Opracowanie sposobu współdziałania i komunikacji różnych obiektów latających oraz realizowania przez nie wspólnych misji w sposób optymalny należy do niełatwych zadań wobec stałych postępów w dziedzinie technologii bsl – dodał prof. Narkiewicz.

Celem trzeciego etapu projektu było rozwinięcie dotychczasowych badań optymalizacji wykonywania misji przez użycie zmodyfikowanych metod zarządzania flotą, udoskonalenie oprogramowania i ewaluację nowych metod i algorytmów optymalizacyjnych. Biorąc pod uwagę obserwowane tendencje do dynamicznego zarządzania flotą bsl, projekt może przyczynić się w istotny sposób do integracji załogowych statków powietrznych z bezzałogowcami. Badane technologie stanowią ważny krok do stworzenia metod i algorytmów, które umożliwiłyby bardzo szybkie obliczenie optymalnego sposobu wykonania misji i przekazywanie nowych poleceń z naziemnych lub powietrznych stacji dowodzenia (Optymalizacja zastosowania bsl, 2014-08-29).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.